Здоров’я працівників – турбота кожного!

Де б ми не працювали, чим би ми не займалися, але ми потрібні своїм рідним та близьким  здоровими, і кожен із нас сам несе відповідальність за своє здоров’є.    

Термін «здоров’я» визначається як стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів. У наш час важко, напевно, знайти людину, в повній мірі відповідає даному визначенню, тому медики практикують вираз «практично здоровий».

В Україні законодавчо закріплені основні принципи охорони здоров’я: визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави; дотримання прав і свобод громадян в області охорони здоров’я і забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій; загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров’я та ін.

На даний час  здійснення функцій і повноважень з реалізації державної політики у сфері гігієни праці  надані Державній службі України з питань праці. 

Гігієна праці – це розділ профілактичної медицини, який вивчає вплив на організм людини трудової діяльності і чинників виробничого середовища з метою наукового обґрунтування гігієнічних нормативів і засобів профілактики професійних захворювань та інших несприятливих наслідків впливу трудового процесу та умов праці на робітників. 

Для запобігання розвитку професійних та загальних захворювань, необхідно якісно та щорічно (чи 1 раз на 2 роки) проводити  профілактику – обов’язкові медичні огляди, для раннього діагностування хвороби, своєчасного лікування та проведення профілактичних заходів, тощо.

У ст.17 Закону України «Про охорону праці», сказано: «Роботодавець зобов’язаний за свої кошти організовувати проведення попередніх  і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічний обов’язковий медичний огляд осіб, у віці до 21 року».

Згідно до наказу МОЗ України  №246 від 21.05.07р. попередні медичні огляди встановлюють фізичну і психологічну придатність працівників до виконання тієї чи іншої роботи, в залежності від конкретного шкідливого чи небезпечного виробничого фактора або спеціальності, що дозволяє не допустити хворих людей до роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, попередити нещасні випадки на виробництві. 

Періодичні медичні огляди забезпечують динамічний нагляд за станом здоров’я працівника, своєчасного виявлення ранніх ознак впливу шкідливих виробничих факторів на організм людини, професійних захворювань або таких, які не дозволяють продовжувати роботу в тій чи іншій професії; забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;  розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику; проведення відповідних оздоровчих заходів.

    У таких випадках роботодавець зобов’язаний перевести працівника на іншу роботу (якщо така є на підприємстві), не пов’язану з впливом шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що викликали погіршення в стані здоров’я працівника або має право звільнити його за ст.40 разд.2 Кодексу законів про працю Україна («Трудовий договір може бути розірваний власником у разі виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я …»).

Тому здоров’я працівника стало, якщо так можна висловитися «товаром», який можна «продати» роботодавцю, при його наявності, звичайно, а можна, при його відсутності, і втратити роботу на цілком законних підставах.

Усвідомлення державою і власниками підприємств факту, що турбота про здоров’я працездатного населення (працівників) – пріоритети недалекого майбутнього, поки просувається насилу. Всі живуть сьогоднішнім днем і короткочасної вигодою. Хоча набагато вигідніше вкладати кошти в створення безпечних умов праці і модернізацію виробництва, ніж потім платити за збиток потерпілим, заподіяну травмами і професійними захворюваннями, а це мільярди гривень в масштабах держави.

Ми закликаємо роботодавців створювати безпечні умови праці, проведення своєчасних профілактичних заходів, а усіх працівників закликаємо про необхідність ведення здорового способу життя, занять фізкультурою і спортом, відмови від шкідливих звичок і т.п., сьогодні стають як не можна актуальними.

Бережіть себе! Ваше здоров’я – у ваших руках!

Заступник начальника 
відділу з питань гігієни праці 
Головного управління Держпраці
  у Запорізькій області 
Світлана Марковська