Запорізький обласний центр зайнятості оголошує Відбір навчальних закладів для організації профнавчання

Запорізький обласний центр зайнятості оголошує Відбір навчальних закладів для організації профнавчання

Запорізький обласний центр зайнятості оголошує Відбір навчальних закладів для організації у 2019 році професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання за професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань)
(у т.ч. інтегровані та укрупнені), які затребувані на ринку праці. Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями). Прогнозована кількість зареєстрованих безробітних, які будуть проходити навчання за професіями, складає 4032 осіб, із них потребуватимуть місць
для проживання 100 осіб. Відбір навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання здійснюється відповідно до «Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання», що затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 року № 269 та зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 31.05.2013 року за № 843/23375 (із змінами згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України від 09.03.2016 № 232).
До участі у Відборі допускаються професійно-технічні та вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі – навчальний заклад), які надають платні освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання.
Навчальні заклади подають до Запорізького обласного центру зайнятості заяву щодо участі у Відборі навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних у 2019 році та (або) заяву щодо участі у Відборі навчальних закладів для організації у 2019 році проживання зареєстрованих безробітних під час їх навчання. До заяви щодо участі у Відборі навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних у 2019 році додають:

 копію ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) – у разі отримання ліцензії до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, – у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 у разі наявності – копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками;
 кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), що складені відповідно до законодавства для прогнозованої кількості слухачів у групі (7 осіб);
 обов’язково інформація про наявність:
 матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання, комплексного методичного забезпечення навчального процесу, педагогічних кадрів, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із зазначенням їх складу);
 баз для проведення виробничої практики.
До заяви щодо участі у Відборі навчальних закладів для організації проживання зареєстрованих безробітних під час їх навчання в 2019 році додаються:
– інформація про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, які встановлені
законодавством;
– кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу, що складений відповідно до законодавства.

Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у Відборі є подання всіх вищенаведених документів щодо організації професійного навчання, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, місце розташування навчального закладу або подання всіх документів щодо проживання в період навчання, відповідність умов проживання вимогам законодавства.

Документи, що подаються до Комісії, вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до Запорізького обласного центру зайнятості з написом: «На відбір навчальних закладів» (професійне навчання) або «На відбір навчальних закладів» (проживання).

Документи про участь у Відборі можуть надсилатися або подаватися до Запорізького обласного центру зайнятості з моменту опублікування даного оголошення до 09 години 06.12.2018 року за адресою: 69037 м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 56-а (кабінет № 504). Довідки за телефоном: 233-31-36.
Розкриття конвертів з пропозиціями навчальних закладів відбуватиметься о 10 годині 06.12.2018 року в Запорізькому обласного центру зайнятості за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 56а, кабінет № 515.