.
  • .

Деякі питання виконавчого провадження

У 2016 році був прийнятий в новій редакції Закон України «Про виконавче провадження» та новий Закон України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень

інших органів».
Відповідно до вказаних законів, які 05.10.2016 вступили в законну силу, в Україні введено змішану систему виконання рішень, тобто наразі виконання певної категорії рішень покладається також і на приватних виконавців.

 

Замість Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень введена в дію автоматизовану систему виконавчого провадження, вільний і безкоштовний доступ до інформації якої забезпечує Міністерство юстиції України в мережі Інтернет на своєму офіційному веб-сайті з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та друку інформації, без обмежень і цілодобово.

Автоматизованою системою виконавчого провадження, зокрема, забезпечується формування Єдиного реєстру боржників – що є систематизованою базою даних про боржників та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників і запобігання відчуження боржниками майна.
До Єдиного реєстру боржників вносяться, зокрема, такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження боржника - фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; реквізити виконавчого документа, виконавчого провадження, дані про орган ДВС або ПІБ приватного виконавця; категорія стягнення (штраф, аліменти тощо).
Проте відомості щодо боржники, які є державними органами, органами місцевого самоврядування, а також боржники, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців, і боржники за рішеннями немайнового характеру, не вносяться до Єдиного реєстру боржників.

З 05.10.2016 стягувач зобов'язаний сплатити авансовий внесок в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати (наразі це 32 000 грн.), а за рішенням немайнового характеру - у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної особи (наразі це 3200 грн.) і в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи (наразі це 6 400 грн.).
Реквізити рахунків відділів державної виконавчої служби для сплати авансових внесків розміщені на сайті Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області: http://dvs-zp.gov.ua/.
Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями, зокрема, про: стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин; обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи; стягнення аліментів; відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення; у разі виконання рішення Європейського суду з прав людини.
Також від сплати авансового внеску звільняються державні органи, інваліди війни, інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп, громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законом України «Про виконавче провадження» змінено порядок застосування до боржників примусового приводу в разі їх неявки.
Якщо боржник без поважних причин не з'явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду про застосування до нього приводу, раніше привід здійснювався органами поліції на підставі постанови виконавця.

Крім того, з 05.10.2016 звернення стягнення на єдине житло боржника-фізичної особи можливо, якщо сума боргу перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати (наразі це 64 000 грн.). Раніше можливо було звертати стягнення за наявності суми боргу, яка перевищувала 10 розмірів мінімальних зарплат.

До того ж, встановлено, що в разі якщо право власності на нерухоме майно боржника не зареєстровано в установленому законом порядку, виконавець звертається до суду із заявою про вирішення питання про звернення стягнення на таке майно.
Це зумовлено тим, що згідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності та інші майнові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.
Тобто це випадок, коли боржник, наприклад, отримав у спадок нерухоме майно, але враховуючи наявність у нього несплачених боргів, навмисне не реєструє за собою право власності на нерухоме майно.

Державне регулювання діяльності приватного виконавця згідно Закону України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів» здійснюється безпосередньо Міністерством юстиції України, яким не делегуються будь-які повноваження в цій сфері територіальним органам юстиції в областях.
Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня (магістр, спеціаліст), володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років і склав кваліфікаційний іспит.
Особа, яка виявила бажання здійснювати діяльність приватного виконавця, до подачі заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту повинна пройти навчання і стажування приватного виконавця.
Загальний термін навчання і стажування приватного виконавця не може перевищувати трьох місяців.
Так, в кінці березня 2017 року перша хвиля осіб, які бажають стати приватними виконавцями, вже завершила навчання в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.
І ось якраз Міністерством юстиції України організацію проведення стажування кандидатів доручено територіальним органам юстиції в областях.
Наприкінці, звертається увага, що в Україні на даний час в системі виконавчого провадження йде процес реформування, основною метою якого є підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, встановлення механізмів їх контролю та їх мотивації, а також поліпшення стану примусового виконання рішень.

В.о.начальника Головного
територіального управління юстиції
у Запорізькій області О.С.Долгополов

 

Підпишіться на наш відеоканал