Реформування органів державної виконавчої служби України

Розвиток України як правової держави нині відбувається в умовах реформування органів державної влади та місцевого самоврядування, судової системи тощо. Ефективна діяльність державної влади в

Україні неможлива без удосконалення діяльності її органів, пошуку нових форм та методів управління  у різних сферах суспільного життя. Чергове реформування переживає нині і державна виконавча служба України, завданням якої є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом України «Про виконавче провадження». Саме при виконанні цього завдання набувають реального відновлення захищені судом чи іншим юрисдикційним органом порушені права фізичних та юридичних осіб. Метою реформування державної виконавчої служби є пошук нових форм та методів управління системою виконання  судових та інших рішень (далі рішення), удосконалення організаційно - правових засад її функціонування для досягнення високої ефективності у практичній діяльності з примусового виконання рішень.
Виконання судового рішення є завершальною стадією будь-якого судового процесу, і відповідно - невід'ємною складовою права кожного на судовий захист. У свою чергу, проблеми системи ефективного виконання судового рішення загрожують самій сутності права людини на справедливий розгляд спору судом.
Тому, з метою підвищення ефективності діяльності органів і осіб, які здійснюють примусове виконання, Радою щодо судової реформи при Президентові України, за активної участі Міністерства юстиції України були розроблені закони «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів» і « про виконавче провадження ». Саме з цих законів, прийнятих Верховною Радою 2 червня 2016 року, і почалася реформа в сфері примусового виконання. Їх прийняття покликане сприяти подоланню корупції в сфері виконання судових рішень, виключення можливості адміністративного впливу в цій сфері, а також має скоротити терміни виконання рішень і створити здорове конкурентне середовище.
Головною новацією прийнятих законів і основою концепції реформування виконавчої служби є введення інституту приватних виконавців, який буде функціонувати поряд з державною виконавчою службою і виконувати функції з примусового виконання рішень судів та інших органів. Закони реформування системи набули чинності 5 жовтня 2016 року, а з 5 січня 2017 року введені в дію положення, щодо діяльності приватних виконавців. Тобто, з 5 січня в Україна офіційно отримала право на існування змішаної системи виконавчого провадження.
Вимоги встановлені ст. 18 Закону України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів». Бажаючі стати приватними виконавцями повинні бути громадянами України, Досягти віку 25 років, мати вищу юридичну освіту не нижче другого рівня і стаж роботи в галузі права не менше двох років. Крім того, всі кандидати повинні обов'язково пройти курс навчання і здати спеціальний кваліфікаційний іспит. Також до кандидатів висувається вимога про проходження стажування. Втім, від неї звільнені особи, які вже мають стаж роботи в якості державного або приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, або арбітражного керуючого, строком не менше одного року або помічника приватного виконавця, строком не менше двох років.
До слова, зараз Мін'юстом розроблено підзаконні нормативно-правові акти, які повинні забезпечити діяльність приватних виконавців, ведеться активна робота з підготовки до навчання та стажування кандидатів в приватні виконавці, а також здачі ними кваліфікаційного іспиту, який пройде у вигляді автоматизованого анонімного тестування.
При цьому, з 5 січня в Україні запрацювала автоматизована система виконавчого провадження. З цього дня всі державні і приватні виконавці повинні працювати тільки в цій системі.
Законом запроваджено механізм мотивації роботи приватних виконавців, що має на увазі виплату їм винагороди. Зараз затверджений розмір основного винагороди - це 10% від суми стягнення.
При цьому, нововведення торкнулися і державні виконавці. Тепер винагороду державний виконавець за виконання рішень майнового характеру становить 2% від стягненої суми.
Не менш важливим є введення в дію Єдиного реєстру боржників. Створення такого реєстру переслідувало дві основні мети. Перша - доступ до повної інформації про наявність заборгованості у боржника. Друга - забезпечення виконання рішень, при яких боржник позбавляється можливості відчужувати майно, яке на ньому зареєстровано. Цей реєстр є складовою частиною автоматизованої системи виконавчих проваджень.
Єдиний реєстр боржників можна знайти на сайті Мін'юсту, сайті ДП «Національні інформаційні системи», а також на сайті Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.
Сюди вносяться боржники,які мають заборгованості за виконавчими документами. Механізм включення в реєстр дуже простий: особа потрапляє туди автоматично, якщо за рішенням суду проти нього відкрито виконавче провадження (єдине обмеження щодо внесення даних до Єдиного реєстру боржників встановлено ч.5 ст.9 Закону України «Про виконавче провадження» та стосується відомостей про боржників , якими є державні органи, органи місцевого самоврядування, а також боржниках, які не мають заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців і боржниках по рішенням немайнового характеру).
Також була реформована система оцінки і реалізації арештованого майна. Які зміни її торкнулися?
Зокрема, тепер сторонам надається можливість визначити вартість майна за взаємною згодою. Якщо термін дійсності звіту про оцінку майна закінчився після передачі майна на реалізацію, повторна оцінка такого майна не проводиться.
Також удосконалено систему реалізації майна шляхом проведення електронних торгів на базі інформаційної системи ДП «Сетам» (https://setam.net.ua) на всій території України. Так, не реалізоване на електронних торгах нерухоме майно виставляється на повторні електронні торги за ціною, що становить 85% від його вартості, а рухоме майно - 75%.
У разі повторної нереалізації майна, нерухоме майно виставляється на треті електронні торги за ціною, яка складає 70%, а рухоме майно - 50% від його вартості.
Якщо ж і за їх результатами майно не було реалізовано, воно може бути передано стягувачу за ціною третіх торгів.
Крім того, був вдосконалений і порядок стягнення аліментів - зокрема, з'явилася можливість пред'явити виконавчий документ безпосередньо в бухгалтерію підприємства або організації, де працює боржник без звернення до виконавця.
Підбиваючи підсумки можна виділити основні переваги у оновленої в результаті реформ системи. Створення змішаної системи виконання рішень приватними і державними виконавцями, в сукупності з удосконаленням процедури виконавчого провадження дозволить:
забезпечити реальне виконання рішень в розумні терміни;
створити ефективну систему електронної взаємодії з іншими органами і установами і, як наслідок, суттєво прискорити пошук і арешт майна боржників;
запровадити ефективний механізм мотивації праці державних і приватних виконавців;
зменшити витрати державного бюджету на утримання органів виконавчої служби та проведення виконавчих дій;
збільшити надходження до бюджету за рахунок сплати податків приватними виконавцями, стягнення виконавчого збору та збільшення обсягів реалізації арештованого майна;
усунути корупційні ризики при примусовому виконанні рішень, за рахунок вибудовування чіткої і прозорої системи контролю;
усунути дискреційні повноваження виконавців, при прийнятті процесуальних рішень.
Все це разом призведе до значно більш ефективного функціонування всієї системи, зробить її більш зрозумілою, прозорою і зручною для кожного.

 


Старший державний виконавець
відділу примусового виконання рішень
Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління
юстиції у Запорізькій області
Косінов І.В.

Додаткова інформація