Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи.
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стажем роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років; знання Конституцію України, законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність Пенсійного фонду України, практику застосування чинного законодавства, основи державного управління, економіки, фінансів та права, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, володіти державною мовою.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, впродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу подають до конкурсної комісії Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 158-б, 6-й поверх, управління персоналу та організаційно-інформаційної роботи) наступні документи:
– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;
– копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
– довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Детальна інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, документів, що подаються на конкурс надається кадровою службою за телефоном 213-23-61 або розміщена на сайті www.zpfu.gov.ua.