Головне управління статистики у Запорізькій області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

1. Начальника відділу експлуатації будівель і споруд.
Вимоги до кандидатів: громадяни України, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом в державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
2. Головного спеціаліста-економіста відділу обробки даних демографічної статистики.
Вимоги до кандидатів: громадяни України, які мають повну вищу (економічну) освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом в державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років; вміння працювати на комп’ютері (робота з програмами MS Word та МS Ехеl).
Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
3. Провідного спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності;
4. Провідного спеціаліста-економіста відділу фінансово-економічної та договірної роботи управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності;
5. Провідного спеціаліста-економіста відділу обробки даних статистики праці управління обробки даних соціальної статистики та статистики праці;
6. Провідного спеціаліста-економіста відділу аналізу даних демографічної статистики та вибіркових обстежень населення управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики.
Вимоги до кандидатів: громадяни України, які мають повну вищу (економічну) освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом в державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років; вміння працювати на комп’ютері (робота з програмами MS Word та МS Ехеl).
Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
7. Спеціаліста І категорії-економіста відділу обробки даних статистики промисловості управління обробки даних статистики виробництва та послуг.
Вимоги до кандидатів: громадяни України, які мають повну вищу (економічну) освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом в державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років; вміння працювати на комп’ютері (робота з програмами MS Word та МS Ехеl).
Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Головного управління статистики такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначають, що заявник ознайомлений із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4×6 см.; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”; копію документа, який посвідчує особу; копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);Документи кандидатів приймають протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу. До документів можна подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо. Довідки за телефоном:787-61-51.