Запорізька обласна рада оголошує конкурс на зайняття посади ректора комунального вищого навчального закладу “Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

1. заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;

2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

3. автобіографію;

4. копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

6. довідку про наявність або відсутність судимості;

7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

8. копію паспорта, засвідчену претендентом;

9. копію трудової книжки;

10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Заяви про участь у конкурсі з необхідними документами приймаються за адресою: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний (Леніна), 164, каб.    332-6, Запорізька обласна рада.

Останній день прийняття заяв та документів – 18.06.2016.

Дата проведення виборів – 30.06.2016.

Телефони для довідок: (061) 239-06-32; (061) 239-05-25.