ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

Зміни клімату, які спостерігаються в останні роки на Землі, в Україні, проявляються у формуванні більш жорстких умов мікроклімату залежно від сезону, що обумовлює наявність дуже низьких температур повітря в зимову пору і високих температур повітря в літню пору року. У зв’язку із забрудненням атмосфери зростає інфрачервона частина в спектрі Сонця в літню пору. Жорсткіші умови мікроклімату особливо впливають на умови праці робітників, які працюють на відкритих майданчиках, під відкритими променями сонця.

Найбільшу кількість цих робітників становлять будівельники, а також робітники підприємств, де технологічний процес відтворюється назовні (глиноземні заводи, нафтоперегінні, сільське господарство та інші).

Трудова діяльність будівельників зумовлена специфікою будівельного виробництва. Вона характеризується тим, що будівництво проводять на відкритому повітрі, постійних робочих місць немає, робота вимагає постійного руху.

Таким чином, на людину в літню пору на відкритих майданчиках діє висока температура повітря, інтенсивне сонячне випромінювання, а також відбите і вторинне інфрачервоне випромінювання від ґрунту і нагрітих поверхонь будинків і механізмів. Опромінюється майже вся поверхня тіла людини, тепло діє і через підошву взуття при перебуванні на нагрітих поверхнях, це теплове навантаження знаходиться на рівні екстремальних величин.

Головним несприятливим виробничим фактором у будівництві є мікрокліматичні умови, особливо в літню пору, які поєднуються з фізичним перевантаженням при неповній механізації будівельних робіт, дією підвищених концентрацій пилу цементу, вапна, гіпсу, нерудних будівельних матеріалів, токсичних речовин при роботі з лаками і фарбами, нафтопродуктами, мастилами, клеями, смолами, вихлопними газами машин. Крім того, діють підвищені рівні шуму і вібрації, особливо при роботі з ручними будівельними машинами, а також нервово-емоційні перевантаження при роботі на висоті.

Зростає можливість отримати тепловий удар при перевищенні меж терморегуляції у робітників, які працюють в умовах нагріваючого мікроклімату, реєструються різні ступені перегрівання організму, зміни процесів обміну енергії, що можуть призвести до формування професійної патології – хронічного теплового виснаження, хронічного перегрівання, а також виробничо обумовленої патології, до якої відносяться захворювання серцево-судинної системи, захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання центральної нервової системи (неврози, вегето-судинна дистонія, астеновегетативний синдром та інші). Страждає імунна система, внаслідок чого підвищується рівень інфекційної захворюваності, у тому числі простудних хвороб. Все це впливає на працездатність робітників, а також обумовлює економічні витрати, пов’язані з необхідністю оплати лікарняних листів.

Для виконання земляних робіт, особливо копання траншей і котлованів, використовують землекопальні та землекопально-траншейні механізми, зокрема екскаватори, бульдозери та інші машини, тому важливим аспектом є гігієна праці водіїв, які обслуговують ці агрегати.

Основними несприятливими чинниками, що діють на організм робітників у кабінах будівельних машин, є шум, вібрація, запиленість і загазованість повітряного середовища. Шум землекопальних машин за своїм характером широкосмуговий із переважанням звукової енергії в ділянці низьких і середніх частот. Температура повітря в кабінах машин може становити 45 °С, а температура огорож – навіть 50°С. Серед забруднювачів повітряного середовища в кабінах переважають продукти згоряння палива, зокрема вуглецю оксид, азоту оксиди, вуглеводні.

Оскільки для спорудження підземної частини будинків потрібно проводити також бурові, вибухові, кесонні і транспортні роботи, виникають додаткові несприятливі чинники, що діють на організм людини, а саме, нервово-емоційне напруження, значні м’язові зусилля, вимушена робоча поза, а також додаткове забруднення повітряного середовища продуктами, які утворюються внаслідок розпаду вибухових речовин, а під час кесонних робіт – пилом і комплексом шкідливих речовин, що надходять разом зі стисненим повітрям.

Виконання монтажних робіт пов’язане з вимушеним положенням тіла робітника і дією на нього значних статичних і динамічних навантажень. Люди працюють на відкритому повітрі, й тому всі фізичні чинники навколишнього середовища залежать від клімату і погоди.

Робота каменярів, які виконують найважчий процес у будівництві, пов’язана з вимушеною позою в положенні зігнувшись з нахиленим уперед тулубом, великим навантаженням на опорно-руховий апарат і кисті, контактом шкірних покривів зі шкідливими речовинами, що є в будівельних розчинах.

Особливою є робота з ручними віброущільнювачами бетону, при цьому працюючі підпадають під вплив локальної вібрації, шуму та змішаного пилу. Ця робота також потребує певного фізичного навантаження .

Значного фізичного напруження потребує праця теслярів. Вона супроводжується забрудненням робочої зони пилом деревини, а також речовинами, які входять до складу антисептичних покриттів і розчинників, зокрема, кремнійфтористим натрієм, ацетоном, толуолом тощо.

Роботи, пов’язані із внутрішнім оформленням будинку, включають обладнання водогону, каналізації, оздоблення стін, укладання підлоги, встановлення рам, а також фарбування.

Із цього циклу робіт найбільшої дії несприятливих чинників зазнають штукатури. Це вимушене положення тіла, вплив цементного, гіпсового та інших видів пилу, бризок штукатурного розчину, який містить сполуки хлору.

Маляри зазнають дії лакофарбових матеріалів, до складу яких входять речовини, що утворюють плівки, пігменти, розчинники тощо.

Несприятливі чинники навколишнього середовища можуть призвести до низки захворювань у будівельників. Найвищий рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності спостерігається серед бетонярів і каменярів. У них виявляють простудні захворювання, захворювання органів дихання, опорно-рухового апарату, шкіри та органів травної системи.

Професійними захворюваннями будівельників вважають вібраційну хворобу, пневмоконіози, хвороби опорно-рухового апарату, ураження органа слуху, захворювання шкіри та отруєння.

Основні профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення праці будівельників, повинні охоплювати :

– комплексну механізацію праці;

– санітарно-побутове забезпечення;

– індивідуальні засоби захисту (респіратори, захисні мазі ,беруші);

– медико-профілактичні заходи (організація попередніх і періодичних медичних оглядів осіб, які зазнають дії несприятливих умов праці);

– пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах за результатами атестації робочих місць, якій підлягає більшість робітників будівельних професій.

Одним із заходів щодо підвищення стійкості організму при дії несприятливого мікроклімату є питний режим. З метою профілактики порушень водного балансу у працівників в умовах нагріваючого мікроклімату рекомендується забезпечити повне відновлення втрат рідини, різних солей, мікроелементів (Mg, Zn, Cu, J та інші), розчинених у воді вітамінів, які організм виділяє з потом.

Для оптимального водозабезпечення доцільно встановити сатуратори, бачки тощо з питною водою поблизу робочих місць.

Рекомендується для відновлення дефіциту рідини в організмі використовувати чай, мінеральну лужну воду, морс із журавлини, молочно-кислі напої (пахта, молочна сироватка, знежирене молоко), узвари при дотримані санітарних норм і правил їх приготування, збереження та реалізації.

Будівельники! Тільки постійно дбаючи про безпечні і сприятливі умови праці та відпочинку, ви збережете своє здоров’я.

Заступник начальника

відділу з питань гігієни праці

Світлана Марковська