Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 19.07.2016 № 417

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 21 липня 2016 р. за № 35/1759

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, виділених на реалізацію Програми сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті та виділених на відповідний рік на реалізацію Програми сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 31 березня 2016 року № 2 (далі – Програма).
Бюджетні кошти спрямовуються на проведення заходів, передбачених у Програмі для:
розвитку інформаційної інфраструктури Запорізької області, спрямованої на поліпшення поінформованості громади про найважливіші події у  житті держави та області, подальше утвердження свободи слова;
          дотримання конституційних прав та інтересів громадян у сфері інформації;
          захисту національного інформаційного продукту на території Запорізької області;
стимулювання розвитку книговидавничої та поліграфічної галузі на території Запорізької області;
сприяння поліпшенню якості інформації;
впровадження новітніх технологій  виробництва і розповсюдження інформації,  друкованої продукції.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на реалізацію Програми, є Управління у справах преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Головний розпорядник).

3. Одержувачами бюджетних коштів на проведення заходів Програми є суб’єкти господарювання усіх форм власності, громадські чи інші організації, які не мають статусу бюджетної установи, визначені на конкурсних засадах, уповноважені Головним розпорядником на забезпечення товарами та послугами для проведення заходів, передбачених у Програмі, та отримують для їх здійснення кошти із обласного бюджету (далі – Одержувач).
Одержувач визначається на підставі критеріїв, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

4. Одержувачем відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» не може бути суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яку визнано в установленому порядку банкрутами, стосовно якої порушено справу про банкрутство чи яка перебуває в стадії ліквідації.

ІІ. Порядок проведення конкурсу

1. Для визначення Одержувача Головний розпорядник створює Конкурсну комісію (далі – Комісія). Положення про Комісію та її склад затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

2. Комісія визначає та затверджує строки проведення конкурсу та оприлюднює оголошення про проведення конкурсу в газеті Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної ради “Запорізька правда”.

3. Учасники конкурсу подають до Комісії такі документи:
заявку на участь у конкурсі, зразок якої затверджується Комісією;
фінансову звітність за останні два роки;
довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;
довідку про відсутність кредиторської заборгованості за наданими банківськими кредитами;
фінансово-економічне обґрунтування здійснення заходів Програми (цінову пропозицію);
інформацію про досвід роботи за відповідним профілем з урахуванням напряму чи заходу Програми.

4. Документи подаються не пізніше, ніж за 3 календарні дні до початку
проведення конкурсу за поштовою адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Управління у справах преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації, кабінет № 774.

5. У разі подання документів на участь у конкурсі не в повному обсязі та/або надання Комісією зауважень щодо їх змісту (надання недостовірної інформації або неправильно оформлених документів для участі у конкурсі) вони повертаються учаснику на доопрацювання протягом трьох робочих днів з дня їх надходження із зазначенням підстав повернення та терміну доопрацювання.

6. До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання, громадські чи інші організації, зазначені в пункті 4 розділу І цього Порядку, а також ті, які подали недостовірну інформацію.

7. Конкурс проводиться, якщо до участі в ньому подали заявки не менше ніж два Учасники.
У разі відсутності претендентів на участь у конкурсі або у разі подання документів тільки одним суб’єктом господарювання, громадською організацією  чи іншою організацією конкурс  вважається таким, що не відбувся та оголошується повторно.

8. За результатами конкурсу Комісія визначає переможця – Одержувача бюджетних коштів. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. Якщо немає простої більшості голосів, голос голови Комісії є вирішальним. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени Комісії.

ІІІ. Порядок надання коштів

1. Головний розпорядник за результатами проведення конкурсу укладає із Одержувачем договір про надання послуг на забезпечення проведення заходів Програми.

2. Відповідно до обсягів коштів, передбачених Програмою, Головний  розпорядник подає до обслуговуючого органу Державної казначейської служби України Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, згідно із Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

3. Одержувач у встановленому законодавством порядку відкриває рахунок в обслуговуючому органі Державної казначейської служби України. Головний розпорядник, відповідно до затвердженого кошторису, затверджує План використання бюджетних коштів Одержувача.

4. Кошти, що передбачені в обласному бюджеті на виконання Програми, перераховуються Департаментом фінансів Запорізької обласної державної адміністрації за зверненням Головного розпорядника за умови реєстрації Одержувачем фінансових зобов’язань в органі Державної казначейської служби України, згідно з Планом використання бюджетних коштів, у межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік. Відповідно до затвердженого Головним розпорядником Плану використання бюджетних коштів, Одержувач спрямовує бюджетні кошти на оплату товарів, робіт та послуг, у тому числі шляхом перерахування їх на поточні рахунки суб’єктів господарювання, громадських організацій чи інших організацій – на видатки, пов’язані із проведенням заходу, який передбачено в Програмі.

5. Одержувач зобов’язаний щомісяця до 04 числа, що настає за звітним періодом, надавати Головному розпоряднику звіт про використання бюджетних
коштів, виділених на виконання заходів Програми.

6. Головний розпорядник у терміни, які визначені законодавством, подає до Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації інформацію про використання бюджетних коштів, виділених для виконання Програми.

Заступник керівника апарату
Запорізької обласної державної
адміністрації, начальник
організаційного відділу                                 В. Г. Кархачов