Науковці ЗНУ серед переможців Конкурсу проектів молодих вчених МОН України

У травні 2016 року Міністерством освіти і науки України вперше було запроваджено Конкурс проектів молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства.
За умовами проведення конкурсу керівником проекту мав бути кандидат наук віком до 35 років; докторант або доктор наук віком до 40 років, а до складу виконавців проекту мали входити студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання проекту не перевищує 35 років.
Конкурс був оголошений за тематичними напрямами, що відповідають пріоритетам участі України у Рамкової програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». За час проведення конкурсу Міністерство отримало 439 проектів наукових робіт молодих учених зі 114 вищих навчальних закладів та наукових установ. Експертиза здійснювалася за 11 тематичними секціями та проводилася чотирма експертами, які готували окремі експертні висновки, і якщо була розбіжність в їхніх оцінках складала понад 15 % від загальної кількості балів, то до експертизи залучався ще й додатковий експерт.
Молоді науковці Запорізького національного університету взяли активну участь у цьому конкурсі, представивши свої проекти та здобувши право виступати експертами.
Доценти Ольга Іщук, Юрій Каганов, Ігор Кудінов, Сергій Чопоров були відібрані на конкурсній основі Радою молодих вчених при МОН України як експерти відповідних секцій.
Від Запорізького національного університету було подано на конкурс 7 проектів в галузі біологічних, економічних, соціологічних, філологічних, історичних наук, інформаційних технологій.
Значну допомогу в оформленні заявок, обґрунтуванні фінансових показників проектів надали фахівці Науково-дослідної частини ЗНУ під керівництвом Вікторії Меняйло.
Приємно відзначити, що серед 79 наукових проектів молодих вчених, що перемогли у Конкурсі, є проект істориків Запорізького національного університету. Наказом МОН України від 15 серпня 2016 р. № 973 проект «Регіональні ідентичності Півдня і Сходу України в контексті сучасної російсько-української війни» (керівник – кандидат історичних наук, доцент Олексій Штейнле) рекомендований до фінансування за рахунок коштів державного бюджету.
За словами голови секції «Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції» Експертної ради МОН України Юрія Каганова, значна увага при експертизі робіт приділялась наукометричним показникам наукового доробку авторів, а також очікуваним результатам проекту. Наявність статей у міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science стає конкуретною перевагою не тільки для представників точних і природничих наук, а й стосується гуманітаріїв. Вагомим при експертизі є індекс Гірша (h-індекс) авторів проекту, який береться до уваги виключно за базою Scopus.
За словами Юрія Каганова, конкурс продемонстрував потужний потенціал регіональних університетів, які в науковому плані вдало конкурують з провідними столичними вишами. Експертами секцій наразі напрацьовуються пропозиції до МОН України щодо вдосконалення процедури проведення конкурсу та критеріїв оцінювання проектів. Конкурс виявив й низку проблемних питань, які для науковців нашого вишу мають стати пріоритетними, зокрема, необхідність посилення комерціалізації досліджень, збільшення активності у міжнародних проектах і грантових програмах.
Як відзначив проректор з наукової роботи професор Геннадій Васильчук, участь у подібних проектах є вагомою мотивацією для молодих вчених університету як з точки зору важливого досвіду, налагодження контактів, так і отримання матеріального стимулювання для реалізації наукових планів. Ректорат вишу визначає проектну і грантову діяльність як один з ключових пріоритетів розвитку наукової роботи, що здатна посилити потенціал нашого вишу як регіонального європейського університету.
Колектив Запорізького національного університету пишається високими досягненнями своїх вчених та бажає їм наснаги, креативних ідей та найміцнішого підґрунтя для їхнього втілення!