Олег Шаров представив у ЗНУ концепцію розвитку галузі освіти

Олег Шаров представив у ЗНУ концепцію розвитку галузі освіти

Наприкінці минулого тижня Запорізький національний університет з офіційним візитом відвідав директор Департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров. Він зустрівся з адміністрацією університету, керівниками факультетів, структурних підрозділів, професорсько-викладацьким складом і студентством.
Ректор ЗНУ, народний депутат України, професор Микола Фролов представив присутнім Олега Шарова. Участь у зустрічі також взяла директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Тетяна Озерова.
Олег Шаров презентував університетській спільноті напрями діяльності Міністерства освіти і науки України та окреслив перспективи розвитку освітньої галузі. Під час зустрічі були обговорені найбільш гострі проблеми, пов’язані з реформуванням системи освіти. Передусім було зазначено, що Міністерство освіти і науки України сьогодні працює в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів, які поставило перед нашою країною сьогодення, і які впливають на темпи розвитку усіх галузей господарської діяльності, у тому числі й вищої освіти – вона сьогодні фінансується на рівні 5,5%, натомість передбачених міжнародними стандартами – 10%. До внутрішніх факторів відноситься анексія територій держави, військові дії на Сході України, пов’язана із цим економічна криза – в умовах спрямування основного потоку коштів на оборону та галузі безпеки країни, демографічна криза, а також висока конкуренція іноземних вишів – у рамках процесів євроінтеграції тощо. Окрему увагу керівник Департаменту зупинив на демографічних проблемах нашої країни, адже через цей фактор галузь освіти втрачає велику кількість контингенту, що матиме негативні наслідки для багатьох ВНЗ і до чого треба бути готовими освітянам. Йшлося і про проблеми матеріально-технічної бази вишів, необхідність об’єднання так званих малих ВНЗ тощо. Доповідач також акцентував увагу на низькому рівні фінансової та дослідницької автономії українських вишів. У цьому ракурсі він відзначив позитивний досвід Запорізького національного університету, який розробляє держбюджетні теми, здійснює дослідницьку роботу на замовлення підприємств виробничої галузі, розвиває матеріально-технічну базу та впроваджує інноваційні методи освіти тощо.

IMG 0052
Окрім того, значну частку українських студентів сьогодні приваблює освіта за кордоном, зокрема в Польщі. Однак це не означає, що українські ВНЗ поступаються закордонним у якості надання освітніх послуг. «У цих умовах, – підкреслив Олег Шаров – кожен виш має активізувати власні ресурси і можливості, аби привабити певну кількість абітурієнтів і довести своє право на надання якісної вищої освіти».
Детально були окреслені й питання законотворчої діяльності Міністерства: створення суттєво нової концепції та стратегії розвитку ґалузі освіти в Україні, що відображено в новому Законі України «Про вищу освіту»; продовжується робота над законами, що регламентують науково-технічну діяльність, галузь освіти України і, зокрема, вищої освіти; планується реформувати законодавчу базу в розділі професійної освіти і розробити норми функціонування освіти для дорослих, що стає актуальним в умовах загальносвітової концепції безперервної освіти упродовж життя. Також стратегічним завданням Олег Шаров назвав початок роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, незабаром буде налагоджена повнофункціональна робота системи ЄДЕБО, що дозволить оптимізувати процес акредитації, а також планується ввести інституційну акредитацію (її зможе здійснювати сам ВНЗ).
Розглянуті були під час засідання і питання щодо затвердження переліку спеціальностей (за напрямами галузей), стандартів вищої освіти, які зараз знаходяться на стадії обговорення; співвідношення і функціонування в системі освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та освітньо-професійного ступеня «Молодший бакалавр», що планує незабаром ввести МОН України; зміни в порядку ліцензування спеціальностей, процедури присвоєння вчених звань тощо.
Олег Шаров поінформував університетську спільноту також стосовно змін, які планують внести у проведення вступної кампанії 2017 року. Цей напрям також потребує доопрацювання законодавчої бази галузі освіти. Суттєвими змінами, що були здійснені минулого року й апробовані під час вступу-2016 були такі: пріоритет в умовах надання місць держзамовлення визначало не Міністерство, а абітурієнт, який виконав вимоги вступу і тим самим здобув право на держбюджетне місце, бюджетними місцями також були забезпечені усі пільгові категорії, які мають на це право за законом тощо. У планах МОН України залишається здійснювати стимулювання підготовки фахівців у галузі природничих наук, технічних та педагогічних кадрів (з математики, фізики, хімії, інформатики). Також прозвучала інформація щодо впровадження системи широких конкурсів у галузі медичної освіти, що поки відтерміновано для галузі педагогічної освіти. Представник Міністерства також зауважив, що результати ЗНО та вступу минулого року наразі опрацьовуються і недоліки будуть враховані, аби вступна кампанія 2017 року була вдалою. Зокрема, має бути вирішено питання щодо оприлюднення мінімального прохідного балу разом зі списками зарахованих абітурієнтів.
Були окреслені й завдання для ВНЗ: підготовка до вступної кампанії 2017 року, а відтак – забезпечення методів просування свого вишу на ринку освітніх послуг та забезпечення конкурентоспроможності (заходи з приваблення абітурієнтів, розвиток матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, орієнтація на забезпечення міжнародних стандартів освіти та володіння іноземними мовами в умовах глобалізації системи освіти, налагодження зв’язків ВНЗ із підприємствами та організаціями і сприяння працевлаштуванню випускників. У зв’язку із цим постають питання щодо забезпечення галузі освіти аналітичними прогнозами з розвитку ринку праці, механізмів дотримання рівних можливостей між ВНЗ під час проведення вступної кампанії тощо. Також МОН України відходить від концепції стандартів освіти, у вимогах до фаху відтепер передбачаються вказуватися лише компетенції.

IMG 0047
Під час обговорення йшлося і про проблеми, викликані імплементацією положень Закону України «Про вищу освіту» та змінами до вступної компанії 2016 року. Велика кількість гострих запитань, поставлених на зустрічі із представником МОН України деканами факультетів і самими студентами, підкреслює значний рівень змін, що відбуваються у системі вищої освіти і їх можливі наслідки для вищих навчальних закладів. Це стосується і перегляду концепції фінансування системи вищої освіти, положень щодо виплати стипендій, методів приваблення студентів в українські ВНЗ, а також зростання конкуренції українських вишів між собою, проблем оплати праці представників галузі освіти, а також підвищення іміджу викладача тощо.
Гість відповів також на запитання присутніх.
Насамкінець зустрічі, ректор ЗНУ Микола Фролов висловив подяку шановному гостю за візит і надану інформацію щодо тенденцій розвитку галузі вищої освіти в Україні. Він підкреслив, що Запорізький національний університет постійно розвиває свою діяльність у відповідності до вимог національного законодавства і стандартів міжнародної освіти.
Після візиту до ЗНУ директор Департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров відвідав Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницкого, ректор якого Валентин Молодиченко також був присутній на зустрічі із колективом ЗНУ.
Про це повідомляє прес-центр ЗНУ.

IMG 0066