Гігієна праці у виробництві пластмас

Виробництвом пластмаси займається спеціальна галузь хімічної промисловості. Тепер виготовляють синтетичні фено-, аміно-, амідо-, фтор – і вініпласти, поліуретанові, полістирольні, поліметилметакрилатні та інші пластики. Технологічний процес полягає в отриманні полімерних сполук з мономерів за участю каталізаторів, пластифікаторів та ін. Для сучасного виробництва пластмаси характерний безперервний спосіб ведення технологічного процесу з дистанційним управлінням, хоча у ряді випадків збереглися процеси з ручним завантаженням апаратів, немеханізованим пакуванням отриманих продуктів.
Провідною у виробництві пластмас є професія апаратника термопластавтоматів. Безперервне спостереження за ходом технологічного процесу та показниками приладів, висока відповідальність потребують напруженої уваги. Фізичної напруги вимагає ручне завантаження в реактори окремих компонентів і особливо чищення вручну внутрішніх стінок полімеризаторів у виробництві деяких видів пластмас (наприклад, для спінювання полістиролу). Хімічні сполуки, що утворюються в процесі виробництва та виділяються в навколишнє середовище, мають високу токсичність (стирол у виробництві полістиролу, хлорвініл у виробництві поліхлорвінілу, фенол і формальдегід при виробленні фенопластів, діїзоцианата при виготовленні поліуретану, діфторфосген у виробництві фторопластів тощо), що може призводити до появи гострих та хронічних професійних отруєнь, професійних захворювань шкіри – екземи та дерматитів, а також інших професійних захворювань – ангіоневрозів (у виробництві полівінілхлориду), бронхіальної астми (у виробництві поліуретанів) та ін.
Основними професійними шкідливостями є хімічні речовини: мономери відповідних полімерів, наприклад стирол (у виробництві полістиролів), хлористий вініл (у виробництві поліхлорвінілу) та ін. Окремі операції ряду виробництв характеризуються значними виділеннями пилу як самих полімерів (преспорошки фено- і амінопластів, емульсійний полістирол, полівінілбутираль, полівінілхлорид), так і інших речовин при отриманні наповнених пластмас (сажа, азбест, деревна пудра і т. п.). Стабілізаторами поліхлорвінілу використовуються солі свинцю. Операціями з виделенням пилу є сушка, змішування, завантаження в тару при використанні нераціонального обладнання. Хімічні речовини, які виділяються в концентраціях, що перевищують гранично допустимі, а деякі також при попаданні на шкірні покриви можуть мати шкідливу дію на організм. Переробка пластмас у вироби шляхом пресування, лиття під тиском, екструзії, вальцювання супроводжується надходженням у повітря продуктів деполімеризації та термоокислювальної деструкції, склад яких залежить від рецептури. При наявності пластифікатора відбувається виділення його в повітря у вигляді аерозолю. Механічна обробка пов’язана з пилоутворенням. Трудові процеси переробки пластмас характеризуються високим виробничим завантаженням, великою кількістю ручних операцій, напругою зору. Супутнім несприятливим фактором у виробництві пластмас є тепловиділення від устаткування (полімеризаційних колон, комунікацій теплоносіїв, сушильних апаратів, ливарних машин, гарячих вальців та ін.). Інтенсивним шумом і вібрацією підлоги супроводжується робота дробарок.
Основними шляхами оздоровлення умов праці є гігієнічна стандартизація сировини, суворе регламентування температури нагріву шляхом автоматичного регулювання, модернізація обладнання, раціоналізація вентиляції, правильний режим праці, достатнє освітлення. ГУ Держпраці рекомендує роботодавцям: оздоровчі заходи включають заміну особливо токсичних компонентів (пластифікатори та теплоносії) менш шкідливими, механізацію і автоматизацію виробничих операцій, герметизацію обладнання, застосування захисного одягу, захисних паст, шлангових протигазів або респіраторів, забезпечення робочих гігієнічним душем після закінчення зміни. Необхідно здійснювати термоізоляцію нагрітих поверхонь, боротьбу з шумом і вібрацією обладнання. Робітники повинні проходити попередній і періодичний медичні огляди. Важливим є навчання працівників дотримуватись правил особистої гігієни при роботі з хімічними сполуками.

Заст. нач. відділу з питань гігієни праці
ГУ Держпраці у Запорізькій області
Марковська Світлана