Деякі питання видачі молока працівникам, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці

Останнім часом почастішали звернення роботодавців щодо порядку заміни молока іншими рівноцінними харчовими продуктами для видачі працівникам, працюючим на шкідливих роботах, у зв’язку з труднощами, які виникають при укладенні відповідних договорів з постачальниками молока в умовах нестабільної роботи підприємств.
Вживання молока є профілактичним заходом, який застосовується для нейтралізації шкідливого впливу на організм людини відповідних хімічних речовин, підвищення опору організму несприятливим факторам виробничого середовища. Саме амінокислоти білків тваринного походження, які в достатній кількості містяться у молоці, сприяють знезаражуванню отрути в організмі людини.
Відповідно до ст. 166 КЗпП України та ст. 7 Закону України «Про охорону праці» працівникам, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, безплатно видається 0,5 л молока за зміну в дні їх фактичної зайнятості на роботах, пов’язаних з виробництвом або використанням речовин, передбачених у Переліку хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, який затверджено постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань та Президії ВЦРПС від 16.12.87 № 731/П-13 (далі – Постанова № 731). Зазначена постанова на теперішній час є чинною згідно з постановою Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР».
Видача та вживання молока повинні здійснюватися у буфетах, столових або в спеціально обладнаних у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог приміщеннях. Для організації таких пунктів слід використовувати світлі, сухі і добре опалювальні приміщення, до яких підведені водопровід, каналізація і витяжна вентиляція і які є ізольованими від виробничих цехів. Забороняється розміщувати пункти роздачі молока у підвальних приміщеннях. Пункти повинні бути укомплектованими холодильними установками, пастеризаторами, ваннами для миття посуду.
Молоко видають працівникам уже розфасованим у пляшки або пакети. Забороняється видавати молоко у власний посуд працівника.
Не допускається оплата молока грішми (крім випадків роз’їзного характеру робіт, що передбачено ст. 7 Закону України «Про охорону праці») та заміна його іншими товарами або продуктами, окрім рівноцінних. Заборонено видавати молоко за кілька змін вперед, рівно як і за минулі зміни, та відпускати його додому.
Постановою № 731 передбачено, що до рівноцінних молоку харчових продуктів відносяться кефір, кисле молоко, мацоні тощо.
Однак, НДІ гігієни харчування Академії медичних наук СРСР у 1989-1990 роках проведено відповідні дослідження, які свідчать про відсутність будь-яких переваг білків молока перед білками інших продуктів тваринного походження, таких як м’ясо, риба, яйце. На підставі цих досліджень НДІ гігієни харчування надано відповідний експертний висновок від 03.06.91 № 02-550 щодо заміни молока іншими рівноцінними харчовими продуктами та доведено до відома підприємств, установ, організацій.

Так, 0,5 л молока в окремих випадках можна замінити на:

Кисломолочні продукти (кефір, кисле молоко тощо)   500 гр
Сир                                                                                  100 гр
Сир твердий 24 % жирності                                               60 гр
Молоко сухе цільне                                                          55 гр
Молоко згущене стерилізоване без цукру                         200 гр
М’ясо яловичина ІІ категорії (сире)                                   70 гр
Риба нежирних сортів                                                       90 гр
Яйце куряче                                                                     2 шт.

Постанова № 731 не визначає умови, за яких молоко може бути замінено на інші рівноцінні харчові продукти. Відповідно до п. 1 цієї постанови підприємства самостійно вирішують питання, пов’язані з безплатною видачею молока або інших рівноцінних харчових продуктів.
Вважаємо за доцільне врегулювати питання заміни молока із зазначенням конкретного харчового продукту із запропонованого у висновку НДІ гігієни харчування списку через колективний договір за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації підприємства, установи, організації.

Начальник відділу експертизи
умов праці Головного управління
Держпраці у Запорізькій області
Олена Діліон