Неправомірні дії газопостачальної організації?

Мій будинок має газове опалення. За моєю заявою робітниками газопостачальної організації було проведено перевірку лічильника газу, за наслідками якої були складені акти про виявлення порушення та демонтаж лічильника газу для проведення експертизи. Згідно акту про виявлення порушення було зазначено, що «відсутня пломба з правої сторони лічильника. Можливо втручання». Актом експертизи лічильника газу встановлено, що цілісність відлікового механізму у нормі, механічні пошкодження відсутні, герметичність не порушена. Висновки комісії: Відсутність пломби на лічильнику. Похибка лічильника перевищує допустиму величину. За наслідками експертизи був складений акт про порушення. Комісією оператора ГРМ мені був виставлений рахунок на сплату збитків. В подальшому мені було виставлено попередження про припинення газопостачання у разі несплати боргу. При встановленні нового побутового лічильника газу, газопостачальною організацією мене було відключено від газопостачання, про що складено відповідний акт. При цьому заборгованість перед газопостачальною організацією по оплаті з газопостачання у відповідності до показань лічильника була відсутня. Чи правомірні дії газопостачальної організації?
Анатолій Ілліч.
Дії газопостачальної організації є неправомірними!
Пошкодження пломб – відсутність чи порушення цілісності пломб, індикаторів дії впливу постійного магнітного поля (далі – індикатори), пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка тощо), гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал, або відсутність чи пошкодження на лічильнику пломб з відбитками тавр про повірку лічильника за умови наявності акту про пломбування (іншого документа, що підтверджує факт пломбування і передачу на збереження споживачеві лічильника газу та установлених пломб і індикаторів.
Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку має право припинити/обмежити газопостачання на обєкт споживача (у тому числі побутового споживача) з дотриманням ПБСГ та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, у таких випадках, зокрема: 1) несвоєчасна та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору розподілу природного газу; 6) несанкціонований відбір природного газу або втручання в роботу ЗВТ чи ГРМ.
За збереження і цілісність комерційних та дублюючих ВОГ та пломб (відбитків їх тавр) відповідає власник (користувач), на території або у приміщенні якого вони встановлені, що має бути зафіксовано у відповідному акті про пломбування.
До порушень (за умови відсутності несанкціонованого втручання в ГРМ або роботу ЗВТ), що сталися внаслідок пошкодження чи позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ або його складових (які кваліфікуються як «не з вини споживача»), але внаслідок яких споживачу здійснюється перерахунок розподіленого (спожитого) обєму природного газу, належать: 1) пошкодження ЗВТ (лічильника газу) або робота комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним ВОГ не обліковується або обліковується некоректно.
Вартість необлікованого (донарахованого) обєму природного газу, яка предявляється до сплати споживачу (несанкціонованому споживачу) в результаті задоволення акта про порушення, зазначається в окремому платіжному рахунку Оператора ГРМ, який надається під особистий підпис споживача (несанкціонованого споживача) або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням разом із супровідним листом, що оформлюється у довільній формі. Якщо обєм та/або вартість необлікованого (донарахованого) природного газу буде оскаржуватися споживачем (несанкціонованим споживачем) у судовому порядку, тоді до винесення остаточного рішення у судовій справі заборгованість за необлікований (донарахований) обєм природного газу не вважається простроченою.
Газопостачальною організацією не встановлено пошкодження Вами пломби, а саме відсутність її на правій стороні лічильника. На даний час відсутні підстави вважати, що зазначена пломба взагалі була. Не відомо чи існує взагалі акт про опломбування із зазначенням реквізитів даної пломби. Експертизою лічильника не встановлено несанкціонованого втручання у його діяльність, а тому Вашої вини у невірному обчисленні (похибках) немає.
Газопостачальна організація у цьому випадку мала відправити лічильник для проведення його експертизи на завод-виробника. Крім цього, у зазначеному випадку (відсутність несанкціонованого втручання) порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу здійснюється в інший спосіб, ніж проведений газопостачальною організацією або не здійснюється взагалі. Також Ви, як споживач, добровільно звернулись до газопостачальної організації щодо справності роботи лічильника.
Враховуючи викладене, заборгованість за необлікований (донарахований) об’єм природного газу не вважається простроченою, а тому підстав припиняти газопостачання у Ваш будинок на теперішній час відсутні.
Ви можете звернутись до суду з позовом про визнання дій газопостачальної організації по відключенню житлового Вашого будинку від послуг газопостачання неправомірними та зобов’язання відновити газопостачання Вашого житлового будинку.
Крім того, Ви можете звернутись зі скаргою до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Комісія), якою може бути виявлено порушення газопостачальною організацією вимог чинного законодавства України в частині складання відповідного протоколу щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу, також не відповідність Акту про виявлені порушення формі, встановленій законом, що вкаже на порушення газопостачальною організацією вимог чинних нормативно-правових актів. До того ж, Комісія може зробити висновок, що газопостачальна організація не мала достатньо правових підстав здійснювати за Вашою адресою нарахування за граничними об’ємами споживання природного газу і зобов’язати газопостачальну організацію привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства та усунути виявлені порушення.

Адвокат, член НААУ, НСЖУ, НСПУ, САУ, голова ЗОО НСПУ Віхляєв Володимир Вікторович

Звертайтесь за телефонами: тел.: (061)701-21-03, 063-71-79-499, 066-493-70-03, 097-88-34-1-74
e-mail: advocate.zp.ua@gmail.com