Умови призову і проходження військової служби за контрактом у 2017 році

Заводський військовий комісар в 2016 році виконав планове завдання з призову на військову службу за контрактом на 100 відсотків, відправлено до бойових частин  Збройних Сил України 123 контрактника. Бажаючих проходити військову службу було значно більше, але не всі пройшли медичну комісію, або раніше мали судимість за тяжкі злочини.

 
У 2017 році продовжується відбір кандидатів на військову службу за контрактом. З метою подальшого вдосконалення системи навчання військовослужбовців та приведення її до стандартів НАТО кожен військовослужбовець обов’язково направляється військовим комісаріатом до одного з навчальних центрів Збройних Сил України, де проходить підготовку за фахом. Для тих, хто раніше не проходив військову службу терміни підготовки у навчальних центрах збільшено до 3-5 місяців, залежно від військової спеціальності. Після успішного складання заліків з предметів навчання воїни направляються для подальшого проходження служби до військових частин, у тому числі, в район проведення антитерористичної операції.
На даний час система підготовки військовослужбовців Збройних Сил України постійно розвивається з урахуванням досвіду виконання завдань антитерористичної операції.

 

Умови проходження військової служби за контрактом
у Збройних Силах України

На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:
– громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;
– військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;
– військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;
– військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 40 років. Разом з тим, громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” N 2232-ХІI — 1992 року (із змінами).
Відповідно до статті 28. Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” N 2232-ХІI — 1992 року, граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі — до 60 років.
Для військовозобов’язаних – жінок граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

Основними (вимогами) під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:
– стан здоров’я та  придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;
– фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;
– загальноосвітній рівень;
– рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу іноземців та осіб без громадянства

Іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з випробувальним терміном два місяці.
Основними (вимогами) під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:
– вік до 45 років;
– стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками;
– відсутність судимостей;
– фізична підготовленість та професійно-психологічний відбір.

Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу

Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
– з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу —
строком на 3 роки;
– з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу—строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;
Перед прийняттям на військову службу за контрактом кандидат подає до військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження строкової військової служби такі документи:
автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;
копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків та інших обов’язкових платежів;
копії документів про освіту та трудову діяльність;
службову характеристику (з місця роботи або навчання);
копії документів про народження та сімейний стан;
медичну довідку про стан здоров’я;
довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;
військовий квиток (для військовозобов’язаних);
письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).

Для тих хто працює і бажає проходити військову службу за контрактом зберігається робоче місце і середньомісячна заробітна плата.  Кодекс законів про працю України  ст.119 «Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків» за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установах, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Звертатися:
Заводський РВК,
м. Запоріжжя, вул.Лізи Чайкіної, 65.а,
Тел. (061)236-50-33, 0668169909, 0677523330