Кращі студенти запорізьких ВНЗ отримали іменні стипендії від ПАТ "Запоріжсталь"

ПАТ “Запоріжсталь” визначив 30 кращих студентів запорізьких вищих учбових закладів, які отримувати-муть іменні стипендії комбінату в 2017 році. Щорічно на ці цілі комбінат направляє 230 тис. гривень.
Стипендії виплачуються кращим студентам Запорізького національного університету, Запорізького націо-нального технічного університету, Запорізької державної інженерної академії і металургійному коледжу ЗДІА за підсумками зимової і літньої сесій. На іменні стипендії ПАТ “Запоріжсталь” претендують студенти з середнім балом успішності не нижче 4,7, які приймають активну часть в розробці наукових проектів, а та-кож у громадському житті свого учбового закладу.
Згідно з програмою співпраці з учбовими закладами, яка діє з 2015 року, ПАТ “Запоріжсталь” заснував 20 спеціальних стипендій у розмірі 700 грн кожна. У кінці 2015 року рішенням Генерального директора ПАТ “Запоріжсталь” Ростислава Шурми програма була збільшена до 30 стипендіатів. Після закінчення навчан-ня стипендіати ПАТ “Запоріжсталь” користуються пріоритетним правом працевлаштування на комбінат. За час дії проекту стипендії отримали більше 300 кращих студентів Запоріжжя. Щорічно близько 1500 студен-тів ВНЗ, коледжів і професійних ліцеїв, які вчаться, проходять на підприємстві ознайомлювальну, виробни-чу і переддипломну практику.