Чи можна повторно звернутись з апеляційною скаргою до апеляційного суду?

Чи можна повторно звернутись з апеляційною скаргою до апеляційного суду?

«Банк звернувся до суду з позовом до мене про стягнення заборгованості за кредитним договором. Рішенням суду позов було задоволено. Не погодившись з зазначеним судовим рішенням, я оскаржив його до апеляційного суду. Оскільки я не в повному обсязі оплатив судовий збір, суд апеляційної інстанції залишив без руху мою апеляційну скаргу та надав мені строк п’ять днів з дня отримання ухвали для доплати судового збору. Проте, цієї ухвали суду я не отримав. Ухвалою апеляційного суду мені повернуто мою апеляційну скаргу з підстав не усунення недоліків, зазначених в ухвалі про залишення без руху, яку я не отримував і яка повернулась до суду з відміткою «за закінченням терміну зберігання». Чи можу я повторно звернутись з апеляційною скаргою до апеляційного суду?». – Євген.
Так, можете.
У разі невручення рекомендованого листа з позначкою “Судова повістка” з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження листа до об’єкта поштового зв’язку місця призначення із зазначенням причини невручення.
Невручені одержувачам або відправникам поштові відправлення зберігаються об’єктом поштового зв’язку протягом строку, визначеного цими Правилами. Після закінчення встановленого строку зберігання поштові відправлення вважаються такими, що не вручені.
Суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин.
При цьому ЦПК України не містить вичерпного переліку поважних причин, які можна враховувати при вирішенні питання про поновлення пропущеного процесуального строку; вони враховуються у кожному конкретному випадку залежно від обставин справи.
Не отримавши ухвалу апеляційного суду про залишення без руху Вашої апеляційної скарги на рішення суду, Ви були позбавлені можливості усунути недоліки, зазначені в ній, як того вимагає закон.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах та відповідно до законів України; однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження рішення суду. Таке конституційне право повинно бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими.
Особи, які беруть участь у справі, мають право оскаржувати рішення суду частині.
Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право, зокрема, на апеляційне оскарження судового рішення.
Можливість (право) оскарження судових рішень у судах апеляційної інстанції є складовою права особи на судовий захист. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.
Відмова суду у прийнятті позовних заяв, скарг, оформлених відповідно до процесуального закону, є порушенням права на судовий захист, яке згідно Конституції не може бути обмежене. Право на оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на судовий захист, що гарантується визначеними Конституцією України основними засадами судочинства, які є обов’язковими для всіх форм судочинства та судових інстанцій, зокрема, забезпеченням апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, що гарантує відновлення порушених прав та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.
Отже, конституційний принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, гарантує право на звернення до суду зі скаргою в апеляційному чи касаційному порядку, яке має бути забезпечене, за винятком встановленої законом заборони на таке оскарження.
Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.
Виходячи з принципу рівності сторін, кожна сторона повинна мати розумну можливість відстоювати свою позицію у справі в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.
Таким чином, не можна вважати, що Вас було належно повідомлено про необхідність усунення недоліків апеляційної скарги.
Ви можете подати апеляційну скаргу з клопотанням про поновлення строків на подання апеляційної скарги, до якої долучити, зокрема, квитанції про сплату судового збору (з урахуванням доплати у розмірі, визначеному в ухвалі апеляційного суду про залишення без руху Вашої апеляційної скарги).

Адвокат, член НААУ, НСЖУ,
НСПУ, САУ, голова ЗОО НСПУ
Віхляєв Володимир Вікторович

Звертайтесь за телефонами: тел.: (061)701-21-03, 063-71-79-499, 066-493-70-03, 097-88-34-1-74
e-mail: advocate.zp.ua@gmail.com