Смерть боржника за кредитним договором: крах чи порятунок для майнового поручителя?

Моя близька подруга уклала кредитний договір з банком та отримала споживчий кредит. Я виступила в якості майнового поручителя, уклавши з банком договір іпотеки, і в якості предмету застави передала банку квартиру. Подруга не змогла сплачувати кредит через стрімке зростання курсу долара.

Банк вирішив звернути стягнення на мою квартиру. Приватним нотаріусом було вчинено виконавчий напис, на підставі якого було відкрито виконавче провадження. Нещодавно померла моя подруга – позичальник за кредитним договором, за яку я поручилась перед банком належною мені на праві власності квартирою, уклавши договір іпотеки. До цього часу квартира реалізована не була. Cтрок кредитного договору не сплинув. Як вплине смерть боржника на долю моєї квартири?

 

Іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.
Застава – це спосіб забезпечення зобов’язань, якщо інше не встановлено законом. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду.

Застава припиняється, зокрема, у випадках припинення зобов’язань, установлених законом.
Іпотека має похідний характер від основного зобов’язання і є дійсною до припинення основного зобов’язання або до закінчення строку дії іпотечного договору.

Зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.
Зобов’язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов’язаним з його особою і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов’язання новим боржником. Застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Іпотека припиняється у разі припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору.
Виходячи з вищенаведених норм законодавства, а також, якщо, у договорі іпотеки відсутні положення про згоду іпотекодавця забезпечувати виконання зобов’язання іншими новими боржниками, а Ви не погоджуєтесь забезпечувати виконання зобов’язання новим боржником, іпотека є припиненою.

Факт того, що строк договору кредиту не сплинув, не може бути підставою для відмови від погашення повністю або частково заборгованості за рахунок не реалізованого за наслідками торгів предмета іпотеки, оскільки порушує права боржника на законне очікування прийняття предмета іпотеки в рахунок погашення заборгованості та штучно збільшує заборгованість боржника за кредитним договором. Оскільки сторони в договорі мають діяти добросовісно, і банк відповідно до договору обрав спосіб захисту своїх прав шляхом стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки, то боржник має право очікувати погашення заборгованості за рахунок предмета іпотеки до спливу строку кредитного договору. Відмова банку від погашення заборгованості за рахунок отримання іпотеки порушує принцип рівності прав та обов’язків кредитора і боржника та штучно призводить до збільшення заборгованості за кредитом.

Оскільки відповідач за життя позичальника (з дня вчинення виконавчого напису – до дня смерті позичальника) не реалізував своє право на погашення заборгованості за рахунок предмета іпотеки, то іпотека припинилась смертю боржника.

Адвокат, член НААУ, НСЖУ, НСПУ, САУ, голова ЗОО НСПУ
Віхляєв Володимир Вікторович

За правовою допомогою адвоката (юридичними послугами) звертайтесь за телефонами: (061)701-21-03, 063-71-79-499, 066-493-70-03, 097-88-34-1-74
e-mail: advocate.zp.ua@gmail.com