Правова допомога

Часто поліція відмовляється розпочати досудове розслідування і навіть не вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зазначаючи, що в заяві або повідомленні про вчинення кримінального правопорушення наявний цивільно-правовий спір. Чи відповідає така відмова вимогам чинного законодавства України?

Така відмова є протиправною і підлягає оскарженню слідчому судді, виходячи з такого.
Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

 

До Реєстру вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.
Формування Реєстру розпочинається із внесення до нього слідчим, прокурором відповідних відомостей про кримінальне правопорушення, зазначених в заяві чи повідомленні про його вчинення або виявлених ними самостійно з будь-якого джерела. Усні заяви заносяться слідчим або прокурором до протоколу, який підписується заявником.

До Реєстру підлягають внесенню відомості, які характеризують кримінальне правопорушення.
На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений Кримінальним процесуальним кодексом строк, – заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з вищевикладеного, попередня оцінка заяви про вчинення кримінального правопорушення без здійснення перевірочних заходів в порядку Кримінального процесуального кодексу України та висновок щодо цивільно-правового характеру правовідносин – є незаконними та помилковими, оскільки Кримінальний процесуальний кодекс України імперативно зобов’язує слідчого спочатку внести заяву в ЄРДР, а потім здійснювати заходи щодо її перевірки, розпочавши досудове розслідування слідчим.

Адвокат, член НААУ, НСЖУ, НСПУ, САУ, голова ЗОО НСПУ        Віхляєв Володимир Вікторович

За правовою допомогою адвоката (юридичними послугами) звертайтесь за телефонами: тел.: (061)701-21-03, 063-71-79-499, 066-493-70-03, 097-88-34-1-74
e-mail: advocate.zp.ua@gmail.com