Запорізькі аудитори встановили чисельні порушення у ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» встановили чисельні порушення

Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області проведено державний фінансовий аудит діяльності Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Аудитом встановлено, що починаючи з 2014 року Інститут перебуває в скрутному фінансовому становищі. На Підприємстві наявні прострочена заборгованість перед його працівниками з виплати зарплати, перед державними органами та іншими суб’єктами господарювання, що призвело до накладення на Інститут штрафних санкцій, арешту рахунків, примусової реалізації майна, тощо.
Дослідженням засвідчено існування ряду недоліків, порушень, які негативно вплинули на рівень управління ДП «Запорізький інститут землеустрою», на досягнення мети його створення, ефективність використання майна та результати фінансово-господарської діяльності Інституту.

 

Аудитом засвідчено відсутність на Підприємстві налагодженої роботи щодо пошуку замовлень та недостатність вжитих маркетингових заходів задля укладання договорів, просування своєї продукції (робіт, послуг) на ринку та розширення кола замовників. Внаслідок зазначеного, Інститутом втрачено можливість отримати доходи на загальну суму 6005,12 тис грн. Навіть за наявності укладених договорів, Інститутом не забезпечено належне виконання робіт у визначений договорами термін, внаслідок чого останнім втрачено доходи в сумі 391,73 тис гривень. 

 
В ході аудиту розраховано резерви доходів Інституту в сумі 217 тис грн, за умов вжиття останнім вичерпних заходів щодо укладання договорів на проведення нормативної грошової оцінки земель, які наразі потребують оновлення.  

Аудитом також встановлено здійснення Інститутом незаконних та неефективних витрат за договорами, які шкодять його інтересам.

Зокрема, під час надання Інститутом послуг з проведення топографо-геодезичних робіт на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, за договорами, укладеними з територіальними органами Держземагентства, керівництвом Інституту, незважаючи на наявність в його штаті відповідних спеціалістів та необхідного обладнання для проведення вказаних робіт, укладено договір з приватним підприємством, предметом якого було виконання  останнім подібних робіт. На час проведення аудиту судовими органами задоволено позов зазначеного підприємства щодо стягнення з Інституту коштів на загальну суму 7087,44 тис гривень.

Окремо слід відмітити, що у цього суб’єкта господарювання було відсутнє необхідне обладнання та кваліфіковані спеціалісти, а при спробі проведення зустрічної звірки, встановлено відсутність останнього за місцем реєстрації.

Крім того, встановлено інші випадки перерахування  коштів суб’єктам господарювання та громадянам, за виконання робіт, подібних предмету діяльності Інституту на загальну суму 461,29 тис гривень.
Дослідженням також встановлено, що керівництво Інституту незважаючи на наявність власних приміщень в центрі м. Запоріжжя, які належать Підприємству з моменту його створення, та є достатніми для ведення діяльності та розміщення працівників Підприємства, без обґрунтованих причин взято у суборенду приміщення для розміщення офісу та архіву, за плату, яка до того ж була завищеною в 4 рази. Зазначене, призвело до зайвих витрат (пов’язаних з суборендою) Інституту на загальну суму 1 557,39 тис грн.

Аналізом дебіторської заборгованості з’ясовано, що в діяльності Інституту мали місце факти відволікання грошових коштів Інституту в загальній сумі 370 тис грн в дебіторську заборгованість,  шляхом перерахування коштів (в день укладання договорів) у вигляді 100% попередньої оплати 2 суб’єктам господарювання, які наразі припинили свою діяльність, що призвело до втрати активів Інституту на вказану суму.

В роботі Інституту також мали місце факти сплати коштів за відсутності належного документального підтвердження виконання робіт (42,74 тис грн), зайві виплати по оплаті праці (7,25 тис грн), не підтвердження дебіторської заборгованості перед Інститутом (172,64 тис грн), недостовірність кредиторської заборгованості останнього (89,49 тис грн), тощо.

Зважаючи на результати проведеного аудиту, аудиторською групою розроблено ряд рекомендацій на рівні Держгеокадастру України та на рівні ДП „Запорізький інститут землеустрою”, реалізація яких є необхідною умовою для якісних змін в управлінні об’єктом аудиту.

Про результати аудиту проінформовано орган управління Інституту – Держгеокадастр України, УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, а також Головне Управління Держпраці у Запорізькій області.

За матеріалами прес-служби
Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області