Вчені-фізики працювали під гаслом «Наука має вирішувати завдання виробництва»

Особливістю конференції «Сучасні методи та технології якості матеріалів», яка нещодавно відбулася в Запорізькому національному університеті, стала унікальна презентація від відомого бренда «Укрінтех» сучасного обладнання для

фізико-механічних випробувань, металографії, хімічного аналізу та неруйнівного контролю металевих й інших матеріалів. Саме це має забезпечити відповідність нових сплавів і сталей міжнародним вимогам, котрі висувають на сьогодні до виробів із них. Такий крок, насамперед, дозволить кваліфікувати матеріали відповідно до міжнародних вимог.

 

Участь у конференції взяли близько 100 осіб – представників виробничих структур, науковців, практиків галузі. Зокрема, наукова спільнота заходу була представлена фахівцями в галузі метеріалознавства Запорізького національного університету, Черкаського державного технічного університету та Харківського національного автодорожнього університету. Свою доповідь першим представив лауреат державної премії в галузі науки й техніки, завідувач кафедри прикладної фізики й наноматеріалів фізичного факультету ЗНУ, доктор технічних наук, професор Валерій Міщенко. Він відзначив той факт, що Україна від світового суспільства отримала великий виклик – рівнятися на ті стандарти, які потребують найсучасніших напрацювань. На думку вченого, Південний Схід – саме та геолокація, котра могла б слугувати підґрунтям розвитку, зокрема оборонної галузі. Відтак, настає час обговорити найновіші концепції розвитку науки в регіоні. Своїми напрацюваннями поділився почесний гість конференції – доктор технічних наук, професор Харківського автодорожнього університету Василь Мощенок. Чимало ґрунтовних та актуальних доповідей озвучили представників компанії «Укрінтех».

Особливе зацікавлення викликала демонстрація роботи устаткування. Організатори неодноразово відзначали той факт, що використання представленого обладнання дозволить знизити вартість виробів із нових сплавів і сталей та суттєво розширить їх функціональні можливості. Також воно допоможе об’єднати зусилля промислових підприємств та науковців для розробки пріоритетів довгострокового науково-технологічного розвитку, підготовки стратегічних програм досліджень, наукових розробок та їх реалізації. Широке залучення результатів фундаментальних і фундаментально-орієнтованих досліджень сприяло, перш за все, підтримці науково-технічної діяльності та процесів модернізації вітчизняних промислових підприємств, котрі застосовують нове покоління матеріалів металургії (сплавів і сталей різного призначення), технології їх виробництва та переробки.

Під час конференції фахівці обговорювали систему температурних випробувань, розширені можливості дослідження механічних властивостей, можливості ультразвукових дефектоскопів, вібродіагностику, балансування механізмів, контроль покриттів, магнітопорошкову дефектоскопію, міжнародні стандарти у пробопідготовці, вирішення аналітичних задач у дослідженні мікроструктур, шліфування й полірування зразків, портативну металографію тощо. Результатом заходу стало розширення науково-виробничої кооперації і формування нових партнерств у межах України.

Прес-служба ЗНУ