Відбір кандидатів на військову службу за контрактом

У 2017 році продовжується відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Умови проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України. На військову службу за контрактом осіб рядового,

сержантського і старшинського складу приймаються:
громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;
військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу;
військовозобов’язані, які мають військовий досвід в зоні АТО, учасники бойових дій;
військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;

 

    Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу ( з урахуванням особливого періоду) становить від 18 до 60 років, у тому числі і жінки.

Основними (вимогами) під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:
стан здоров’я та  придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;
фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;
загальноосвітній рівень;
рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.
відсутність судимості за тяжкі, особливо тяжкі злочини.

Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу —
строком на 3 роки;
з військовослужбовцями, прийнятими на  посади сержантського і старшинського складу—строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

     Перед прийняттям на військову службу за контрактом кандидат подає до військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження строкової військової служби такі документи:
автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;
копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків та інших обов’язкових платежів;
копії документів про освіту та трудову діяльність;
службову характеристику (з місця роботи або навчання);
копії документів про народження
одруженим (заміжнім) документи про сімейний стан;
медичну довідку про стан здоров’я;
довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;
військовий квиток (для військовозобов’язаних), приписне свідоцтво (для призовників) ;

Для тих хто працює і бажає проходити військову службу за контрактом зберігається робоче місце і середньомісячна заробітна плата.  Кодекс законів про працю України  ст.119 «Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків».

Звертатися:
Заводський РВК,
м. Запоріжжя, вул.Лізи Чайкіної, 65.а,
Тел. (061)236-50-33, 0668169909, 0677523330