Наказ Про внесення змін до Положення про порядок проведення особистого прийому громадян у Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

18.07.2017 року                                        м. Запоріжжя                                                        № 146/07

 

Про внесення змін до Положення про порядок проведення особистого прийому громадян у Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, з метою організації особистого прийому громадян,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Положення про порядок проведення особистого прийому громадян у Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області, затвердженого наказом Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області від 16 листопада 2015 року № 406/07, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 01 грудня 2015 року за № 56/1720 (далі – Положення), такі зміни:
1) у пункті 1.1 розділу І Положення слова «Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18 березня 2004 року № 26/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за № 342/8941» замінити словами «Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 лютого 2017 року № 388/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2017 року за № 229/30097»;
2) у тексті пункту 2.5 розділу ІІ Положення слова «особисті виїзні прийоми» у всіх відмінках замінити словами «особисті прийоми» у відповідних відмінках;
3) пункт 2.15 розділу ІІ Положення викласти в такій редакції:
«2.15. Особисті прийоми громадян проводяться:
начальником Головного територіального управління юстиції, першим заступником начальника Головного територіального управління юстиції, заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальником Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції, заступником начальника Управління – начальником відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції, заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальником Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції, заступником начальника управління – начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції, начальниками відділів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції, начальниками структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції за поштовою адресою зазначеною у графіках, які затверджуються наказом Головного територіального управління юстиції;
начальниками відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції та їх заступниками на їх робочих місцях;
начальниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції та їх заступниками на їх робочих місцях.
Проведення керівництвом Головного територіального управління юстиції особистого прийому громадян в он-лайн режимі (через Skype – зв’язок) здійснюється на робочих місцях цих керівників.»
4) доповнити пункт 2.17 розділу ІІ Положення підпунктом 2.17.2 такого змісту:
«2.17.2. заводять картку особистого прийому заявника за встановленою формою;». У зв’язку з цим підпункти 2.17.2, 2.17.3 пункту 2.17 розділу ІІ Положення вважати відповідно підпунктами 2.17.3, 2.17.4.

2. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

В.о. начальника управління                                                                       О.С.Долгополов