МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ, ЯКІ МАЮТЬ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНЦІЮ

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов’язала Мелітопольську міську раду припинити порушення

законодавства про захист економічної конкуренції.

 

Відділення визнало порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції дії Мелітопольської міської ради Запорізької області, які полягають:
1) у встановленні рішенням від 22.08.2014 № 4/1 обов’язку укладання суб’єктами господарювання, які здійснюють (мають намір здійснювати) свою діяльність в тимчасових спорудах, договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, без якого не мають права користуватися об’єктом благоустрою, не можуть здійснити підключення тимчасових об’єктів до інженерних, електричних чи інших мереж, та, у разі закінчення строку дії вказаного договору, мають здійснити демонтаж  тимчасових споруд, що не відповідає вимогам чинного законодавства.  Вказаний розпорядчий документ зобов’язує (примушує) суб’єктів господарювання, які виявили бажання отримати паспорт прив’язки  тимчасової споруди для здійснення своєї діяльності в тимчасових спорудах, укладати договори про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Такі дії ради є антиконкурентними, так як встановлюють обмеження на здійснення окремих видів діяльності. Власник тимчасової споруди, розташованої на території об’єкта благоустрою державної чи комунальної власності, має право самостійно вирішувати питання щодо способу забезпечення належного утримання прилеглої до тимчасової споруди території: або власними силами, або в якості  пайової участі в утриманні цього об’єкта на договірних засадах.

2) у встановленні рішенням від 29.03.2013 № 11 обов’язку щодо видачі паспорта прив’язки тимчасової споруди при наявності документів на землекористування, що не відповідає вимогам чинного законодавства. Такі дії ради можуть призвести до обмеження конкуренції на певному ринку товару. Таким чином, для суб’єктів господарювання, які мають намір здійснювати свою діяльність в тимчасових спорудах в межах м. Мелітополя, радою встановлено бар’єр входження на ринок у вигляді наявності документів на землекористування, що може зменшити можливість суб’єктів господарювання почати реалізацію товарів на ринку та вплинути на відкритість ринку, на можливість вступу на нього нових суб’єктів господарювання.

3) у встановленні рішенням Мелітопольської міської ради від 22.08.2014 № 12 різного строку, на який продовжується термін дії паспорту прив’язки  тимчасової споруди (1-3 роки), в залежності від сумлінного виконання архітектурно-планувальних вимог та договору про пайову участь. Отже, при здійсненні суб’єктами господарювання, які конкурують між собою, своєї діяльності на ринку, одні з них отримують менш сприятливі умови конкуренції порівняно з іншими внаслідок встановлення різного терміну подовження строку дії паспортів прив’язки  тимчасових споруд.

Крім того, визнана порушенням бездіяльність Мелітопольської міської ради, яка полягала у невнесенні змін до Порядку визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Мелітополя, затвердженого рішенням Ради від 22.08.2014 №4/1, в зв’язку з набуттям чинності  Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», в частині неврахування факту віднесення пива до алкогольних напоїв, що призвело до застосування різного розміру коефіцієнта відповідно до функціонального використання об’єкта благоустрою при визначенні розміру пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. Така бездіяльність ради призвела до спотворення конкуренції.

Відділення зобов’язало Мелітопольську міську раду припинити  порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

www.amc.gov.ua  
                         
                  Прес-служба                    
        ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО                Тел.: (061) 239-06-74
    ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ                 Факс: (061) 224-61-65
            АНТИМОНОПОЛЬНОГО
               КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, к. 716 А             E-mail: zp@amcu.gov.ua