Законопроект 6556 дозволить унормувати діяльність Нацгвардії відповідно до Європейського досвіду

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад діяльності Національної гвардії

України” №6556 від 08.06.2017 р. пройшов етап розгляду в Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Більшість його членів проголосували за рішення рекомендувати парламенту взяти цей проект документу за основу та прийняти в першому читанні в цілому. Головна мета цього документу задекларована вже в його назві. Але що саме автори законопроекту пропонують змінити в діючому законодавстві, і яким чином ці нововведення відобразяться на якості виконання Національною гвардією України своїх функцій та завдань? Розглянемо все по черзі.
Як зазначають у пояснювальній записці народні депутати України – автори цього законопроекту, він був розроблений з метою приведення низки законів України, які стосуються діяльності НГУ, у відповідність до вимог Закону України “Про Національну гвардію України” від 13.03.2014 р. У проекті враховані концептуальні засади розвитку сектору безпеки і оборони України, а також необхідність підвищення спроможностей Нацгвардії України до виконання цілої низки функцій.
1.   Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Сьогодні існує певна неузгодженість між діючими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність НГУ. Передусім в законопроекті №6556 пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, в частині 1 статті 255 додати посадових осіб Національної гвардії України до складу осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення зазначені в статтях 218 – 221 цього Кодексу. Крім цього зміни, які пропонується внести до статті 259 і 264 Кодексу забезпечать право військовослужбовців Національної гвардії України затримувати та доставляти правопорушників до уповноважених державних органів, здійснювати їх особистий огляд та огляд їх речей.
Таким чином ці зміни до КУпАП дадуть змогу військовослужбовцям НГУ самостійно складати адмінпротоколи за фактом дрібних правопорушень без залучення (відволікання) до цього процесу працівників Національної поліції. Це значно прискорить процес оформлення дрібних адміністративних правопорушень на місці їх скоєння. Це підвищить ефективність несення служби військовослужбовцями НГУ, адже в такому випадку їм не потрібно буде чекати для оформлення протоколу представника Національної поліції, який в цей час може виконувати більш важливе завдання, наприклад, відпрацювання тяжкого кримінального правопорушення, ніж відволікання на дрібні адміністративні правопорушення.
Відповідно до пункту 1 частини 1статті 13 Закону України “Про Національну гвардію України” військовослужбовці НГУ у разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку наділені правом здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до Закону України “Про Національну поліцію”. Такі підходи застосовуються у формуваннях аналогічних НГУ : Карабінери Італії, французькі жандарми і т. ін.
2.     Зміни до Закону України “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”
У Законі України “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” пропонується внести технічну поправку в частині надання права військовослужбовцям НГУ брати участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
Чинна редакція статті 5 Закону України “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” є досить некоректною, оскільки містить посилання на те, що в інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України проходять службу особи рядового і начальницького складу. Зазначене не відповідає нормам деяких законів, оскільки особовий склад військових формувань складається з військовослужбовців та працівників, а не осіб рядового і начальницького складу. Тому цю принципіальну норму треба адаптувати до сьогоднішніх реалій, аби убрати перепони для участі військовослужбовців НГУ у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
Відповідно до частини 4 статті 2 Закону України “Про Національну гвардію України” військовослужбовці Національної гвардії України можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного персоналу або національного контингенту в порядку та на підставах, визначених законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
3.      Зміни до Закону України “Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав”
Норми Закону України “Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав” на Національну гвардію України не розповсюджуються. Тому в законопроекті №6556 пропонується поширити дію Закону України “Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав” на Національну гвардію України. Це дасть змогу направляти окремі підрозділи НГУ до інших держав для їх участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів відповідно до взятих на себе Україною міжнародних зобов’язань.
Відповідно до пункту 13 частини першої статті 12 Закону України “Про Національну гвардію України” участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у порядку і на умовах, визначених законами України є обов’язком Національної гвардії України.
4. Зміни до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”
Відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” Національна гвардія України не визначена як орган, що здійснює державну охорону. Включення НГУ до списку суб’єктів, які здійснюють державну охорону, передбачених в цьому спеціальному законі, покращить ефективність виконання гвардійцями своїх функцій за призначенням.
Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 2 Закону України “Про Національну гвардію України” участь у здійсненні заходів державної охорони органів державної влади та посадових осіб є однією з основних функцій Національної гвардії України. Згідно з пунктом 7 частини 1 статті 12 цього закону участь в охороні громадського порядку під час офіційних візитів та інших заходів за участю посадових осіб України та іноземних держав, щодо яких здійснюється державна охорона на території України є обов’язком Національної гвардії України.
5. Зміни до Закону України “Про боротьбу з тероризмом”
Законопроектом №6556 пропонується визначити в Законі України “Про боротьбу з тероризмом” Національну гвардію України суб’єктом боротьби з тероризмом і на законодавчому рівні наділити її чіткими повноваженнями.
З огляду на участь підрозділів Національної гвардії України в проведені антитерористичної операції на сході України, зміни до Закону України “Про боротьбу з тероризмом” значно підвищать спроможність НГУ спільно з іншими силовими структурами, що входять до сектору безпеки і оборони України, проводити антитерористичні операції на території України. Змінами визначається чіткий «фронт» роботи для НГУ. Зокрема, встановлюється, що у разі залучення Національної гвардії України до проведення антитерористичної операції, вона, по-перше, забезпечує із застосуванням наявних сил та засобів виконання завдань щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. А, по-друге, визначається, що НГУ бере участь у затриманні осіб, а у випадках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників антитерористичної операції або інших осіб – їх знешкоджує. Таким чином, у випадку законодавчого закріплення цих повноважень військовослужбовці Національної гвардії України зможуть більш ефективніше захищати Україну та український народ, в тому числі, й від російсько-терористичних військ.
Водночас, врегульовується питання залучення та використання підрозділів НГУ для захисту від терористичних посягань на об’єкти, що перебувають під її охороною, обороною, проведення антитерористичних операціях на військових об’єктах Національної гвардії України.
Відповідно до завдань Національної гвардії України, встановлених статтею 1 Закону України “Про Національну гвардію України”, остання призначена у взаємодії з правоохоронними органами виконувати завдання із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.
Згідно із пунктом 10 частини першої статті 2 Закону України “Про Національну гвардію України” однією з основних функцій Національної гвардії України є участь у спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій на території України, а також у заходах, пов’язаних із припиненням терористичної діяльності.
А відповідно до пунктів 8 та 9 частини першої статті 12 Закону України “Про Національну гвардію України” ужиття заходів щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, а також участь в антитерористичних операціях є взагалі обов’язком Національної гвардії України.
6. Зміни до Закону України “Про Національну гвардію України”
Під час прийняття Закону України «Про Національну гвардію України» від 13.03.2014 р. в його останньому розділі «Прикінцеві та перехідні положення» на Національну гвардію була тимчасово покладена функція щодо конвоювання осіб, узятих під варту або засуджених до позбавлення волі. Було передбачено, що гвардійці виконуватимуть цю функцію поки остаточно не буде визначено на державному рівні хто має цим займатись. З того часу минуло понад 3 роки. За цей час це питання так і не було вирішено.
Таким чином, зважаючи на те, що на сьогодні на законодавчому рівні не визначено орган який має постійно виконувати функції з конвоювання осіб, узятих під варту або засуджених до позбавлення волі, законопроектом №6556 пропонується цю функцію перенести до основних положень законопроекту “Про Національну гвардію України”. І в такому разі наділити її цими повноваженнями на постійній основі.
Оскільки Національна гвардія України не наділена повноваженнями щодо здійснення інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної роботи, а також формування та користування базами (банками) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади законопроектом пропонується урегулювати питання про те, що Національна гвардія України є лише одним із суб’єктів з припинення масових заворушень, а не основним її виконавцем, як це передбачено зараз.
З метою забезпечення охорони корисних копалин, які мають загальнодержавне значення, законопроектом № 6556 пропонується наділити Національну гвардію України функцією щодо її участі спільно із спеціально уповноваженими на те органами виконавчої влади і посадовими особами у припиненні незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також здійсненні їх охорони. Це дасть можливість ефективніше проводити превентивні заходи щодо запобігання незаконного видобутку бурштину та завдання непоправної шкоди екосистемі України від таких дій.
Ще один важливий і позитивний момент, який передбачається в законопроекті №6556 – унормування процесу прийняття рішення про застосування сили та засобів військовослужбовцями Національної гвардії України під час виконання НГУ покладених на неї завдань. Зокрема, визначаються конкретні особи від міністра внутрішніх справ до командира групи і передбачається їх чітка відповідальність за прийняття рішень про застосування спеціальних засобів, зброї, озброєння, бойової та іншої техніки. Зазначені рішення обов’язково оформлюються письмово. Військовослужбовці, які діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно. Це є свідченням відкритості та прозорості діяльності Національної гвардії України.
Законопроектом №6556 також пропонується, запровадити революційне нововведення для збереження життя та здоров’я військовослужбовців та учасників масових заходів відповідно до стандартів багатьох споріднених правоохоронних структур країн Європи та світу. Зокрема, планується надати право відповідальній посадовій особі визначати мінімальну безпечну відстань між військовослужбовцями Національної гвардії України, які забезпечують охорону громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя та здоров’я громадян та учасниками масових заходів. Головна мета цього нововведення – убезпечити від провокаційних зіткнень між військовослужбовцями та учасниками масових заходів. За можливості цю відстань уповноважені правоохоронці можуть визначати на місцевості.
За таких умов особи, які намагатимуться скоротити вказану відстань, будуть заздалегідь попереджатися про заборону її перетину та можливе застосування до них фізичної сили та/або спеціальних засобів. При цьому таким особам надається достатньо часу виконати законну вимогу військовослужбовця НГУ. У випадку скорочення особами, які вчиняють протиправні дії, вказаної відстані, військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати до таких осіб фізичну силу та/або спеціальні засоби без попередження. Але це вже крайня міра, яка може бути застосована до осіб, що не виконують законні вимоги правоохоронців. І в жодному разі в даній нормі не йде мова про можливе застосування зброї, озброєння бойової та іншої техніки.
З огляду на те, що Національна гвардія України має правоохоронні функції законопроект №6556 врегульовує практичну реалізацію раніше покладених на військовослужбовців НГУ правоохоронних повноважень у частині виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки:
–        передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про такі адміністративні правопорушення;
–        проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, охорони об’єктів, що підлягають охороні Національною гвардією України;
–        тимчасово обмежувати або забороняти доступ осіб (крім уповноважених службових осіб) на окремі ділянки місцевості чи об’єкти для забезпечення державної таємниці, громадського порядку і безпеки, охорони життя і здоров’я людей, збереження речових доказів (під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей);
–        обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг (під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей);
–        зупиняти і оглядати з цією метою транспортні засоби під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей.
–         
Головна ціль – вдосконалення повноважень військовослужбовців НГУ щодо реалізації функції по охороні громадського порядку, допомогти і розвантажити роботу працівників Національної поліції, які зможуть зосередитись на оформленні та розслідуванні більш резонансних і тяжких кримінальних злочинів. Також варто зазначити, що наділення такими повноваженнями Національної гвардії України є кроком до поступового наближення із функціоналом притаманним аналогічним НГУ європейським формуванням.
Законопроектом №6556 також уточнюється питань щодо проходження служби у військовому резерві Національної гвардії України. Зокрема, пропонується прописати в Законі, що на військову службу в резерві НГУ можуть бути прийняті громадяни України, які в обов’язковому порядку пройшли професійно-психологічний відбір, придатні за станом здоров’я до служби у військовому резерві та відповідають установленим вимогам проходження служби у військовому резерві. Такий підхід дозволить вдосконалити якість відбору громадян для проходження такого типу служби та уникнути зарахування до цієї категорії осіб не здатних до виконання обов’язку перед українським народом.
Крім цього, вводиться поняття військового оперативного резерву Національної гвардії України. Відповідно до проекту закону №6556 в особливий період на службу у військовому оперативному резерві НГУ першої черги в обов’язковому порядку зараховуються особи, звільнені з військової служби у Національній гвардії України. Важливість запровадження такої норми, насамперед, полягає в тому, що Національна гвардія України, це особливе військове формування за специфікою своїх завдань, яке не можна порівнювати з іншими військовими формування України. НГУ крім військових має ще й правоохоронні функції, здійснює охорону ядерних об’єктів, спеціальних вантажів, дипломатичних, консульських установ іноземних держав, бере участь в спецопераціях і знешкодженні особливо небезпечних озброєних злочинців. Усі ці напрямки діяльності потребують відповідної фахової підготовки. У зв’язку з цим більш доцільно в особливий період зараховувати до оперативного резерву НГУ людей, які вже мають відповідні професійні навички та досвід несення служби за кожним з цих напрямків діяльності.
Законопроектом №6556 також пропонується запровадити таке поняття, як запас Національної гвардії України. За задумом авторів законопроекту до нього будуть зараховуватись громадяни України, які вислужили установлені строки служби і звільнені зі служби у Національній гвардії України, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і, які не досягли граничного віку перебування в запасі. Зазначені особи перебувають на військовому обліку в районних (об’єднаних районних), міських (об’єднаних міських) військових комісаріатах, військових комісаріатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і залучаються до проведення навчальних зборів у визначеному законодавством порядку.
Якщо підвести риску під усім тим, що нового несе законопроект № 6556 можемо зробити наступний висновок. Прийняття проекту цього Закону дозволить привести положення Закону України “Про Національну гвардію України” та інших Законів України у відповідність між собою.
Принципово, що внесення цих змін до законодавства, що регламентує діяльність НГУ, сприятиме поступовому наближенню Національної гвардії України до правоохоронних структур, які є членами Асоціації (FIEP).
Довідково:
FIEP (від перших літер країн-засновниць: Франція, Італія, Іспанія, Португалія) – Асоціація сил жандармерії та поліції країн Європи та Середземного моря в статусі військової установи. Асоціація зазначених структур сприяє розвитку нових та більш ефективних форм співробітництва поліції та поширює принципи цієї організаційної моделі серед інших структур. Наразі до складу Асоціації входять 16 країн Європи та світу.
 Організаційно FIEP складається з Вищої ради (до якої входять директори та командувачі сил Асоціації і збираються щорічно на саміт, який проводить структура що головує цього року) та чотирьох технічних комісії, які збираються один раз на рік (дату та місце визначає Вища рада):
комісія «по особовому складу»;
комісія «з організації служби»;
комісія «з нових технологій та логістики»;
комісія «з європейських справ».
Президенту Асоціації (щорічно, по черзі, призначається з директорів та командувачів сил Асоціації) підпорядковуються секретаріат (до складу секретаріату входять офіцери Головного управління сил, які головують) та «контактна група», яка призначається на три роки та забезпечує діяльність Асоціації та взаємодію з Європейським Союзом.