Подання заяви про сплив строку позовної давності трьома способами: усно, письмово та традиційно

Постановою Верховного Суду України по справі № 6-2667цс16  від 16.08.2017 викладено правову позицію відносно подання заяви

про сплив строку позовної давності трьома способами: усно під аудіозапис, письмово окремим клопотанням та традиційним способом теж письмово у відзиві чи запереченні.  
Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
Згідно зі статтею 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Статтею 258 ЦК України для стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується спеціальна позовна давність  строком в один рік.
Відповідно до статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.
За змістом загальних норм права заява про застосування позовної давності може бути розглянута, якщо вона подана під час розгляду справи в суді першої інстанції.
При цьому законом не встановлено вимог щодо форми заяви сторони про сплив позовної давності.
Відповідно до частини першої статті 27 ЦПК України особи, які беруть участь у справі, мають, зокрема, право заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові.
Згідно зі статтею 31 ЦПК України сторони мають рівні процесуальні права і обов’язки.
Відтак заяву про сплив позовної давності може бути викладено у відзиві на позов або у вигляді окремого клопотання – письмового чи усного, що відповідає вимогам наведених статей процесуального законодавства.
В розглянутій судом вищезазначеній справі доказом усної заяви був диск аудіозапису судових засідань при розгляді справи у суді першої інстанції, заявниця неодноразово під час розгляду справи у суді першої інстанції усно заявляла про застосування строків позовної давності, однак суди не надали оцінки такій заяві.
Отже,  заява про сплив строку позовної давності може бути подана до суду до винесення ним рішення у справі трьома способами: усно під аудіозапис, письмово окремим клопотанням та традиційним способом теж письмово у відзиві чи запереченні.  

 

Головний спеціаліст відділу
судової роботи та міжнародного
співробітництва ГТУЮ
у Запорізькій області                                          К.О.Панасенко