У 2017 році майже 100 безробітних започаткували власну справу

Державна служба зайнятості допомагає громадянам у започаткуванні власної справи. З цією метою надається організаційна, правова та фінансова підтримка, організовується навчання основам підприємницької діяльності.
Протягом 2017 року міськими та районними центрами зайнятості здійснено одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 97 громадянам, які зареєструвались як суб’єкти підприємницької діяльності в сфері торгівлі, сільського господарства, надання побутових послуг населенню та ін., в тому числі 60 громадянам з числа військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції.
Із загальної чисельності осіб, які отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю 22 жінки, 8 осіб – інвалідів, 48 – молодь у віці до 35 років.
Одним із дієвих засобів активізації безробітних до започаткування власної справи, розробки успішної бізнес-ідеї, опрацювання етапів та шляхів втілення їх у життя є проведення семінарів з орієнтації на самозайнятість та підприємницьку діяльність. Протягом 2017 року було проведено 425 семінарів з орієнтації на підприємництво, в яких взяли участь близько 4,5 тис. осіб. Безробітні мають змогу ознайомитись з матеріалами щодо законодавчої бази з питань підприємництва, прикладами бізнес-ідей та бізнес-планів. Особам, бажаючим започаткувати власну справу, надаються індивідуальні консультації, в т.ч. із застосуванням діагностики для визначення підприємницького потенціалу.
Професійне навчання здійснювалось в 43 навчальних закладах області, які пройшли відбір для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних.
Протягом 2017 року на курсах цільового призначення з основ підприємницької діяльності навчалися 45 осіб. З них – 32 зареєстровані безробітні із числа демобілізованих учасників АТО.
« Знайти справу свого життя нелегко, але її можна створити самостійно, якщо відкрити свій бізнес. Бажання, наполегливість, стійкість у досягненні мети – фактори, які стануть у нагоді на шляху створення свого власного бізнесу. А фахівці служби зайнятості, зі свого боку, завжди готові допомогти у досягненні цієї мети», – стверджує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

Телефон для довідок: відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47