Кампанія “Декларування 2018”

Кампанія "Декларування 2018"

З початку 2018 року стартувала кампанія декларування доходів, одержаних у минулому році.
Подають декларації громадяни, а також фізичні особи – суб’єкти господарської діяльності або незалежної професійної діяльності.

Терміни подачі декларацій
Для фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2017 рік – 9 лютого 2018 року.
Громадянам необхідно подати декларації до 2 травня. У такий же термін звітують й фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати).
Для інших категорій фізичних осіб встановлено різні граничні строки подання декларацій:
‣ для громадян, які мають право на податкову знижку, – до кінця поточного року;
‣ для платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів перед виїздом;
‣ для фізичних осіб-підприємців, які припинили діяльність – протягом 30 календарних днів від державної реєстрації припинення.

Категорії декларантів
Відповідно до норм Податкового кодексу України є дві категорії громадян: ті, які зобов’язані подати річну декларацію, та особи, які мають право зробити це добровільно, у тому числі для отримання податкової знижки.
В обов’язковому порядку громадяни декларують доходи, з яких не утримувався податок. Зокрема, це:
‣ іноземні доходи;
‣ доходи у вигляді спадщини та подарунків;
‣ доходи від продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна;
‣ доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав;
‣ основна сума боргу за кредитом платника податку, прощеного кредитором за його самостійним рішенням;
‣ доходи від провадження господарської діяльності або незалежної професійної діяльності (крім підприємців – фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування);
‣ доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції;
‣ інші доходи, які не були оподатковані протягом року.
Наприклад, якщо громадянин отримував матеріальну допомогу, що перевищує 2240 гривень, цей дохід необхідно задекларувати.
Громадяни подають податкову декларацію, в якій вказують суми доходів та визначають розмір податку на доходи фізичних осіб і військового збору, що необхідно сплатити до бюджету.
Платникам, які у 2017 році отримували доходи від двох та більше податкових агентів, декларацію подавати не потрібно.
Ставки податків
Ставка податку на доходи фізосіб – 18 відсотків,
військового збору – 1,5 відсотка.

Форма декларації
Декларація подається за оновленою формою, яка містить два додатки.
Бланки можна безкоштовно отримати у Центрі обслуговування в податковій інспекцій або самому роздрукувати з сайту Державної фіскальної служби України.
Зміни-2018 у декларації
(Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017р. №556):
у Податковій декларації розділ II “Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу” рядок 10.9 “інші доходи, у тому числі” доповнено рядком 10.9.1 “у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит))”;
у додатку Ф2 “Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою” до Податкової декларації:
– розділ I “Доходи від провадження господарської діяльності” доповнено графою 8 “амортизаційні відрахування”;
– додано новий розділ II “Інформація щодо нарахованої амортизації”; У ньому відображається інформація щодо амортизаційних відрахувань. При цьому відрахування відображаються окремо для кожної з груп 1-4, загальна сума яких відображається у розділі І додатку Ф2 декларації в даних документально понесених витрат.
– розділ III “Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору” доповнено рядком 1.2 “сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останнього базового (звітного) періоду, у т.ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця протягом звітного (податкового) року” (для фізичних осіб-підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року та подали декларацію відповідно до абзацу другого п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу).

Способи подання
На вибір платника декларацію можна подати трьома способами:
‣ особисто або уповноваженою на це особою;
‣ поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
‣ в електронній формі.

Декларація подається за податковою адресою платника, тобто за місцем його реєстрації.
Для звітування в електронній формі необхідно отримати електронний цифровий підпис та авторизуватися за допомогою особистого ключа в он-лайн сервісі ДФС “Електронний кабінет платника”. Він знаходиться на сайті фіскальної служби.
Докладно про порядок декларування доходів можна дізнатися на сайті Державної фіскальної служби України. Там розміщено банер “Декларування доходів”. (http://sfs.gov.ua)

Строки сплати
Сума податку на доходи та військового збору, зазначені у податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня 2018 року.

Податкова знижка
Оформити податкову знижку можна упродовж всього року – до 31 грудня.
Податкова знижка надається громадянам, які минулого року отримували заробітну плату і понесли певні витрати, перелік яких визначений Податковим Кодексом.
До неї можна включати:
‣ частину суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
‣ благодійні внески неприбутковим організаціям.
‣ сплату за своє навчання і навчання члена сім’ї першого ступеня спорідненості, який не отримує заробітну плату;
‣ страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення;
‣ витрати за переобладнання власного транспортного засобу з використанням у вигляді моторного палива біоетанолу, біодизеля, стислого або зрідженого газу, інших видів біопалива;
‣ суми, сплачені на будівництво або придбання доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту і відсотків за ним;
‣ вартість державних послуг і державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини;
‣ та інші витрати.

Відповідальність за неподання декларації
Згідно з п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України неподання або несвоєчасне подання декларації підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання вперше та 1020 грн. – за повторне протягом року порушення.
Крім того, за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи фізичними особами – підприємцями застосовується адміністративний штраф у розмірі від 51 грн. до 136 грн., а у разі повторного порушення – від 85 грн. до 136 грн.
Відповідальність за неподання громадянами – декларантами декларації. Відповідно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 51 грн. до 136 грн.