«Європейські цінності у художніх текстах» – проект учених ЗНУ з істфаку та ФІФ, котрий виборов грант програми Еразмус+

«Європейські цінності у художніх текстах» – проект учених ЗНУ з істфаку та ФІФ, котрий виборов грант програми Еразмус+

Як відомо, проект команди фахівців факультету іноземної філології та історичного факультету нашого вишу став одним із 14 українських проектів-переможців цьогорічного відбору європейської освітньої програми Еразмус+ за напрямом Жана Моне. Його представники зауважують, що це вже другий модуль Жана Моне у виші після модуля “Європейська проектна культура”, виконання якого розпочато минулого року. В рамках останнього восени за підтримки ректорату планується відкриття у ЗНУ спеціалізованої зали європейських студій, мультимедійне обладнання якої вартістю майже на 100 тис грн придбано за рахунок гранту Європейського Союзу. Зауважимо, Ідея створення Зали європейських студій народилася у проектній команді EUROPROC (автори ідеї: учені ЗНУ Олександр Гура, Юрій Каганов, Вікторія Меняйло). Її активно підтримав ректор ЗНУ Микола Фролов.
Варто відзначити, що команду розробників другого гранту-переможця “Європейські цінності у художніх текстах” (“European Values in Literary Arts”) складають молоді вчені: координатор проекту – доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Станіслав Черкасов; керівник команди експертів – доцент кафедри німецької філології та перекладу Олена Тупахіна, заступник декана з навчальної роботи факультету іноземної філології Катерина Василина, доцент кафедри німецької філології Олександра Ніколова та провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків, магістр Катерина Касьян.
Окрім аналітично-дослідницького компонента проект передбачає включення курсу «Європейські цінності у художніх текстах» до навчального плану підготовки бакалаврів різних спеціальностей. Курс розрахований, зокрема й на представників природничих і технічних спеціальностей, традиційно не охоплених програмами з розвитку європейських студій. Проектом передбачене активне залучення магістрантів ЗНУ до проведення досліджень за тематикою проекту. Головними завданнями є систематизація та узагальнення фахівцями у галузі історії, філології та літературознавства мультидисциплінарних уявлень про європейські цінності як особливий аксіологічний комплекс; дослідження процесу становлення європейських цінностей на основі референтних художніх текстів у історичному контексті; ознайомлення студентів із концепцією європейських цінностей, розвиток у студентів компетенції критичної рефлексії щодо формування історичних ціннісних парадигм від епохи античності та середньовіччя до сучасності; здатності визначати та класифікувати ціннісні конструкти; розвиток проблемно-орієнтовного мислення, принципів командної роботи.
Першочергові результати проекту передбачають включення курсу «Європейські цінності у художніх текстах» до навчального плану підготовки бакалаврів різних спеціальностей, розробку веб-сайту проекту, узагальнення досвіду запровадження курсу у тематичних публікаціях, підготовку та видання навчального посібника, його широке обговорення із залученням зовнішніх експертів (українських та європейських) під час проведення вебінарів, круглих столів та міжнародної науково-практичної конференції; розробку рекомендацій для Міністерства освіти і науки України з метою поширення досвіду ЗНУ на національному рівні та реформування системи підготовки фахівців із вищою освітою. Результати конкурсу тут: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1836-peremozhtsi-proektiv-zhana-mone.html
Також зазначимо, що, за словами начальника науково-дослідної частини ЗНУ Вікторії Меняйло, за кошти першого проекту-переможця та ЗНУ на суму близько 100 тис. грн вже придбано мультімедійне обладнання (комп’ютер, проектор, екран, відеокамери, система конференц-зв’язку), а також за кошти ЗНУ здійснюється капітальний ремонт аудиторії 61 у навчальному корпусі № 1 та закупівля меблів. Планується її відкриття у вересні-жовтні. Варто відзначити, що «Зала європейських студій» – це робоча назва. Відтак, у виші оголосили конкурс пропозицій на кращу назву студії. Сама зала буде оформлена у кольорах Європейського Союзу, вона матиме відповідну назву і табличку. А ось буде призначена для: проведення заходів, передбачених в рамках проектів, що реалізуються у ЗНУ (презентації, тренінги, семінари, вебінари, літні школи, навчальні заняття за модулями Жана Моне), а також доступна для проведення інших заходів, що відбуваються у ЗНУ (на додаток до існуючих актових зал та спеціалізованих аудиторій); прийому зарубіжних делегацій та зустрічей поважних гостей; захисту кандидатських і докторських дисертацій у спеціалізованих вчених радах ЗНУ; можливо, навіть, для проведення ректоратів та (або) Вчених рад (за визначенням ректора).
Прес-служба ЗНУ