В Запоріжжі обговорювали реформу адміністративно-територіального устрою

В Запоріжжі обговорювали реформу адміністративно-територіального устрою

У Запоріжжі пройшов семінар «Реалізація реформ: децентралізація, освітня сфера, реформування бухгалтерського обліку та контролю державного сектору, місцеві бюджети», організований Академією фінансового управління, Національним інститутом стратегічних досліджень та Запорізькою ОДА. В ході заходу фахівці висловили думки щодо перспектив продовження реформи децентралізації влади та впровадження адміністративно-територіальної реформи.

Останнім часом все частіше і частіше мова йде про необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. Хоча необхідно відзначити, що перші заяви про необхідність адміністративно-територіальної реформи в Україні з’явились ще в період перебудови. В 1989 році був запропонований проект, в якому пропонувалося поділити Україну на 13 регіонів, які б мали більш широкі повноваження.

Існуючий в Україні районний та обласний поділ уже не відповідає сьогоднішнім реаліям, особливо економічним та сталого розвитку .
Фахівці Асоціації Міст України, експерти, державники звертають увагу на те, що, за радянської доби система адміністративно-територіального устрою створювалася волюнтаристськими методами, без урахування історичних, національних, культурних, мовних та інших традицій. Наприклад, Мирослав Пітцик, Юрій. Ганущак також звертають увагу на те, що починаючи з 60-х років адміністративно-територіальний устрій все більше формувався з огляду на вузько-партійні інтереси, такі, наприклад, як кількість членів партії. В цьому вони вбачають одну з причин нинішньої спотвореної, а часом і безтолкової системи адміністративно-територіального устрою.
Більшість експертів стверджують, що за радянської влади адміністративно-територіальний устрій в Україні зазнав величезної кількості необґрунтованих трансформацій (зокрема було прийнято понад 1300 нормативно-правових актів щодо створення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць). Тому немає нічого дивного, що нинішня система адміністративно-територіального устрою є настільки архаїчною і суперечливою, що забезпечити спроможність більшості громад виконувати надані законом повноваження просто неможливо .

Слід сказати, що реформування АТУ необхідне з огляду на диспропорцію розташування населення, диспропорцію господарського потенціалу територіальних одиниць, етнонаціональний склад областей і регіонів. Є значні недоліки адміністративно-територіального устрою і на обласному рівні. Річ в тім, що віддаль від геометричних центрів до обласних центрів багатьох областей складає понад 65 км. А найбільшою компактністю в Україні відзначаються лише три регіони – Волинська, Харківська, Запорізька, але саме ці області характеризуються найбільшим неспівпадінням реального центру та геометричного. Витягнутість складної форми та ще при незадовільному розвитку транспортної мережі формує досить незручну периферійність для віддалених громад.

Це все говорить про те, що реформування адміністративно-територіальної структури в сучасній Україні є принциповою проблемою. Від її успішного вирішення залежить ефективність функціонування та розвитку українського суспільства на тривалий період.
Існуючі проблеми адміністративно-територіального устрою негативно впливають на вирішення питань соціально-економічного розвитку, державного управління, забезпечення відповідно до Конституції України та законів України гарантій місцевого самоврядування, здійснення передбачених законодавством повноважень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, забезпечення наповнення відповідних місцевих бюджетів, фінансове забезпечення надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування повноцінних послуг населенню.

Маргарита Трипольська, консультант з юридичних питань Запорізького РВ Асоціації Міст України, впевнена, що вдосконалення адміністративно-територіального устрою шляхом реформування та прийняття нового законодавства є однією з важливих існуючих проблем:

«Реформа децентралізації активно впроваджується в Запорізькій області. Так, на сьогоднішній день утворено 51 ОТГ з 76 запланованих Перспективним планом формування територій громад Запорізької області. В 43 ОТГ пройшли перші місцеві вибори. 8 ОТГ очікують на призначення перших місцевих виборів. До процесу утворення ОТГ долучилися і міста обласного значення. Триває процес приєднання Азовської та Нововасилівської сільських територіальних громад до Бердянської міської територіальної громади (міста обласного значення). Нажаль, 4 міста обласного значення, в тому числі і Запоріжжя, поки що позбавлені можливості приєднувати до себе суміжні сільські, селищні території. Місто Енергодар оточено вже утвореними ОТГ, для міст Запоріжжя, Мелітополь, Токмак не передбачена можливість приєднання в перспективному плані.

В процесі функціонування ради ОТГ стикаються з тим, що на законодавчому рівні чітко не врегульовано розмежування повноважень між районними радами, районними державними адміністраціями та сільськими, селищними, міськими радами ОТГ в районах, територія яких переважно або повністю охоплена створеними ОТГ. Джерела, які формують районний бюджет цих районів повністю переходять до бюджетів новоутворених ОТГ. Окрім цього, спільна власність територіальних громад таких районів повністю переходить до комунальної власності ОТГ. З вищезазначених положень випливає, що з утворенням ОТГ, які повністю охоплюють територію певного району, районні ради практично втрачають джерела для фінансування та повноваження, проте не має правових підстав для припинення їх діяльності.

Також законодавчо врегульоване лише питання переходу спільної власності територіальних громад району до комунальної власності ОТГ, яка утворена всіма територіальними громадами району, тобто в форматі один район-одна громада. Разом з цим, все більше розповсюдженою стає ситуація, коли в межах району утворюється декілька ОТГ, які повністю охоплюють його територію. В цьому випадку питання розподілу майна спільної власності територіальних громад району між цими ОТГ може набувати дискусійного характеру, адже деякі об’єкти спільної власності обслуговують територіальні громади всього району».

Ефективне продовження впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади можливе за умови прийняття відповідної законодавчої бази: проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», проекту Закону «Про міські агломерації», внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Найбільш актуальним для органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій в контексті реформи децентралізації влади залишається питання реформування районного рівня. Наступний крок, який планує здійснити держава, це прийняття закону «Про засади адміністративно-територіального устрою України» та проведення відповідної реформи. У зв’язку з цим виникає багато питань щодо практичного застосування визначених законопроектом норм до порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.