Аудитори встановили невідповідність результатів діяльності ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп» меті та принципам управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки

Аудитори встановили невідповідність результатів діяльності ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп» меті та принципам управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели державний фінансовий аудит діяльності Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Запоріждіпроводгосп».
Аудитори засвідчили існування ряду факторів, які негативно вплинули на рівень управління ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп», на досягнення мети його створення, ефективності використання майна та результатів фінансово-господарської діяльності.
Так, відсутність систематичної та налагодженої роботи щодо пошуку замовлень та недостатні маркетингові заходи задля укладання договорів, просування своєї продукції (робіт, послуг) на ринку та розширення кола замовників призвели до збиткової діяльності ДРПВІ „Запоріждіпроводгосп”, втрату ним конкурентоспроможності, та, як наслідок, не досягнення основної мети здійснення державою володіння, управління та розпорядження суб’єктами господарювання, яка полягає у отримані прибутку при здійсненні комерційної діяльності.
Зокрема, через бездіяльність Підприємства щодо укладання договорів, просування своєї продукції (робіт, послуг), тощо останнім протягом досліджуваного періоду втрачено можливість отримати замовлення, які міг виконати, та, відповідно, отримати чистий дохід в сумі більше ніж
108 млн гривень.
Крім того, навіть за наявності виконаних робіт по укладених договорах, керівництвом Інституту, як Виконавцем не забезпечено пред’явлення Замовникам актів здачі-прийняття робіт, внаслідок чого ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп» втрачено чистий дохід на суму 0,17 млн гривень.
Зважаючи на результати, аудиторською групою розроблено ряд рекомендацій на рівні Держводагенства та ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп», реалізація яких є необхідною умовою для змін в управлінні об’єктом аудиту.

Прес–служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області