Оформлення спадщини

Оформлення спадщини

Останнім часом під час звернення спадкоємців до нотаріальної контори з приводу оформлення спадщини та одержання свідоцтва про право на спадщину на рухоме/нерухоме майно виникають деякі проблеми, непорозуміння та складнощі. Це відбувається у зв’язку з недостатньою юридичною обізнаністю та правовою свідомістю населення, тому вважаємо за необхідне роз’яснити найважливіші моменти.
Цивільний кодекс України встановив вичерпний перелік способів прийняття спадщини: подання заяви нотаріусу та визнання окремих категорій спадкоємців такими, що прийняли спадщину.
За загальним правилом вважаються такими, що прийняли спадщину: недієздатні особи; особи, обмежені в дієздатності; малолітні та неповнолітні особи. При цьому не вимагається, щоб ці особи проживали разом із спадкоємцем. Вони фактично прийняли спадщину, і не має значення, чи є вони спадкоємцями за законом чи за заповітом.
Також такими, що прийняли спадщину, вважаються спадкоємці, які постійно проживали із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Проте слід звернути увагу на те, що це стосується лише спадщини, яка відкрилася після 1 січня 2004 року. Тривалість проживання із спадкодавцем не має значення, важливо лише, щоб спадкоємець проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Якщо спільне проживання припинилося до відкриття спадщини, або коли спадкоємці переселилися до місця проживання спадкодавця після відкриття спадщини, то вони не можуть вважатися такими, що прийняли спадщину.
Що стосується спадкоємців, які приймають спадщину шляхом подачі заяви до нотаріальної контори, то:
– по-перше, заява подається особисто та у письмовій формі; утім, спадкоємець може надіслати заяву поштою, навіть перебуваючи за межами України (справжність підпису на заяві в такому випадку засвідчується консульською установою України).
Спадкоємець може надіслати до нотаріальної контори заяву, справжність підпису на якій не засвідчено в установленому порядку, тобто у простій письмовій формі (написана від руки). Нотаріус приймає таку заяву і заводить спадкову справу, однак пропонує спадкоємцю надіслати заяву, оформлену належним чином, або прибути особисто до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. В іншому випадку, у видачі свідоцтва про право на спадщину буде відмовлено.
– по-друге, для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини (день смерті спадкодавця або день, з якого особа оголошується померлою). Тобто спадкоємець (за законом/заповітом), який на день смерті спадкодавця не був зареєстрований разом із ним за однією адресою, та який претендує на оформлення спадщини, повинен обов’язково звернутися до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини із заявою про її прийняття до закінчення 6-ти місячного строку з дня смерті спадкодавця (Наприклад: особа Х померла 20.06.2019 року, заява має бути подана до нотаріальної контори до 20.12.2019 року включно). Після спливу цього строку особа позбавлена права на спадкування. Однак у спадкоємця є право на визначення додаткового строку для прийняття спадщини в судовому порядку у разі пропуску строку з поважних причин.
Звертаємо також увагу, що неприйняття спадщини можливе внаслідок відмови від її прийняття або не звернення до нотаріальної контори протягом 6-ти місяців із заявою про прийняття спадщини. Лише у випадках, коли спадкоємець постійно проживав із спадкодавцем на день смерті та не бажає приймати спадщину, йому необхідно звернутися до нотаріальної контори із заявою про відмову від її прийняття до закінчення 6-ти місячного строку з дня смерті спадкодавця. В іншому випадку, такий спадкоємець буде вважатися таким, що спадщину прийняв.
Отже, як вбачаємо із вищевикладеного, є аспекти, що потребують більш уважного і досконалого аналізу під час заведення спадкової справи та видачі свідоцтва про право на спадщину. Тому, пропонуємо звертатись до відповідної нотаріальної контори або приватного нотаріуса для одержання раціональної правової консультації перед оформленням спадщини до закінчення спливу 6-ти місячного строку з дня смерті спадкодавця.
З повагою, приватний нотаріус Запорізького міського
нотаріального округу Кияниця Надія Володимирівна