Особливості визначення права лаборантів, фельдшерів лаборантів клініко-діагностичних лабораторій лікувальних закладів на пільгове пенсійне забезпечення

Особливості визначення права лаборантів, фельдшерів лаборантів клініко-діагностичних лабораторій лікувальних закладів на пільгове пенсійне забезпечення

Часто при визначенні права на пільгове пенсійне забезпечення лаборантів, фельдшерів-лаборантів клініко-діагностичних лабораторій низки установ охорони здоров’я та соціальної допомоги виникають деякі проблеми. Зокрема це стосується поняття «безпосереднє обслуговування хворих».
У зв’язку з цим вважаємо за необхідне надати відповідні роз’яснення.
Для молодших спеціалістів з медичною освітою, у т. ч. лаборантів, фельдшерів-лаборантів низки закладів, установ, відділень, кабінетів системи охорони здоров’я, освіти та соціальної допомоги (інфекційних, туберкульозних, психіатричних, психоневрологічних, опікових, гнійних, онкологічних, рентгенівських) законодавством передбачається встановлення права на пенсію за віком на пільгових умовах.
Відповідно до статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія за віком на пільгових умовах призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України (далі – Список № 1 і № 2), та за результатами атестації робочих місць.
Основною умовою під час визначення права лаборантів, фельдшерів-лаборантів на пільгове пенсійне забезпечення є безпосереднє обслуговування хворих упродовж повного робочого дня (не менш ніж 80% робочого часу, встановленого для цих робіт, професій чи посад).
За роз’ясненнями Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України, безпосереднє обслуговування хворих – це робота, яка виконується в умовах контакту медичного працівника і пацієнта, а саме: діагностичні й лікувальні процедури, заходи по догляду за хворими, створювання відповідного лікувально-оздоровчого режиму.
До них належать: проведення масажу, ін’єкцій, процедур, маніпуляцій, годування хворих, їхнє транспортування, санітарна обробка хворих тощо.
Відповідно до кваліфікаційних характеристик посад «лаборант» і «фельдшер-лаборант», які визначено випуском 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117, відповідні працівники проводять дослідження, аналіз та діагностику їхніх результатів, готують потрібні матеріали, апаратуру та інструментарій для роботи, проводять дезінфекцію, стерилізацію, знезараження інфікованого матеріалу, ведуть медичну документацію тощо.
Тобто такі працівники, як правило, не зайняті безпосередньо обслуговуванням хворих упродовж повного робочого дня.
Остаточне рішення щодо переліку посад, віднесених до безпосереднього обслуговування хворих, у кожному конкретному випадку ухвалює адміністрація медичного закладу на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці з урахуванням вище зазначених умов.

Начальник відділу експертизи
умов праці ГУ Держпраці
у Запорізькій області
Олена Діліон