Скористайся можливістю стати студентом ще в цьому році! ЗНУ проводить додатковий набір за всіма освітніми рівнями і спеціальностями

Скористайся можливістю стати студентом ще в цьому році! ЗНУ проводить додатковий набір за всіма освітніми рівнями і спеціальностями

У Запорізькому національному університеті триває активна підготовка до важливого фінішного етапу вступної кампанії-2019. Йдеться про додатковий набір вступників до ЗНУ. Варто звернути увагу, що його можна умовно розділити на три важливі групи.

1. Додатковий набір на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти на заочну форму здобуття освіти на вакантні місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Він триватиме з 19 серпня по 2 вересня 2019 року. Вступні іспити проходитимуть з 3 по 5 вересня 2019 року. Зарахування відбудеться не пізніше 27 вересня 2019 року. Із будь-яких питань щодо вступу-2019, зокрема юридичних, можна звернутися до співробітників приймальної комісії ЗНУ за адресою: вул. Жуковського, 66-б, навчальний корпус № 2, каб. №№ 114, 115; тел.: (061)764-67-53, 289-12-68, 289-75-38 електронна пошта – pk.znu.ua@gmail.com.

2. Додатковий набір на старші курси. Усі ті, хто не встиг подати свої документи для вступу на старші курси бакалаврату ЗНУ, мають можливість зробити це у вересні 2019 року. Він триватиме з 2 вересня до 6 вересня 2019 року. Іспити проходитимуть з 9 вересня по 11 вересня 2019 року. Зарахування відбудеться не пізніше ніж 14 вересня 2019 року. Для вступу на старші курси необхідно звернутися до відбіркової комісії на старші курси за адресою: навчальний корпус № 4, ауд. 215. Довідки за телефоном: 228-75-36. Перелік документів розміщено за покликанням:
https://web.znu.edu.ua/pk/bakalavrat/12-perelik-dokumentiv-neobxidnix-dlya-vstupu-bakalavr-2-3-kurs/

3. Додатковий набір до магістратури. Уже у вересні розпочнеться додатковий прийом заяв і документів на навчання за освітнім ступенем магістра на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня на вакантні місця ліцензованого обсягу на денну і заочну форми здобуття освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб у дві сесії. Усі вступники, які не встигли подати документи для вступу у магістратуру в основні строки прийому (з 3 по 31 липня), мають можливість подати заяви й документи до приймальної комісії магістратури у вересні. Так, для першої сесії прийом заяв і документів буде тривати з 2 вересня до 17 вересня, а для другої сесії – з 18 листопада до 26 листопада. Нагадаємо, що всі документи необхідно подавати в паперовому варіанті (перелік документів можна знайти за покликанням): https://web.znu.edu.ua/pk/specialistmagistr/3-perelik-dokumentiv-neobxidnix-dlya-vstupu-magistr/
Відзначимо, що проведення додаткових та фахових вступних випробувань відбудеться для першої додаткової сесії 18-19 вересня, для другої додаткової сесії 27-28 листопада. Оприлюднення рейтингового списку вступників для першої додаткової сесії відбудеться не пізніше 20 вересня, а для другої додаткової сесії – 29 листопада. При цьому, зарахування вступників для першої додаткової сесії відбудеться не пізніше 21 вересня, для другої додаткової сесії – 30 листопада.
Реєстрація вступників до магістратури для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови на другу додаткову сесію триватиме з 7 до 15 жовтня, а сам іспит відбудеться 5 листопада. Пункти проведення ЄВІ створять у 9 містах – Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові. Для реєстрації вступнику треба буде звернутися до приймальної комісії одного з вишів, куди він планує вступити.
Необхідна інформація про строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, а також інша актуальна інформація представлена на сайті Запорізького національного університету за покликанням:
https://web.znu.edu.ua/pk/specialistmagistr/
За необхідності, всі охочі дізнатися деталі про вступ до магістратури, можуть завітати до відбіркової комісії, яка знаходиться за адресою: вул. Жуковського, 66, навчальний корпус №1, 2 поверх (аудиторії № 38, 40, 41). Тут вони не лише зможуть подати документи і заяви на вступ, засвідчити копії документів, але й отримати необхідну консультаційну допомогу із понеділка по п’ятницю з 9.00 по 17.00, а в суботу – із 9.00 по 14.00. Також можна отримати консультацію за телефоном 289-41-32.

ПЕРНКЛАД
Воспользуйся возможностью стать студентом еще в этом году! ЗНУ проводит дополнительный набор по всем образовательным уровням и специальностям

В Запорожском национальном университете продолжается активная подготовка к важному финишному этапу вступительной кампании-2019. Речь идет о дополнительном наборе абитуриентов в ЗНУ. Стоит обратить внимание, что его можно условно разделить на три важные группы.
1. Дополнительный набор на 1 курс на базе полного общего среднего образования на заочную форму получения образования на вакантные места за средства физических и/или юридических лиц. Он продлится с 19 августа по 2 сентября 2019 года. Вступительные экзамены будут проходить с 3 по 5 сентября 2019 года. Зачисление состоится не позднее 27 сентября 2019 года. По любым вопросам относительно вступительной кампании-2019, в частности юридическим, можно обратиться к сотрудникам приемной комиссии ЗНУ по адресу: ул. Жуковского, 66-б, учебный корпус № 2, каб. №№ 114, 115; тел.: (061) 764-67-53, 289-12-68, 289-75-38, электронная почта – pk.znu.ua@gmail.com.
2. Дополнительный набор на старшие курсы. Все те, кто не успел подать свои документы для поступления на старшие курсы бакалавриата ЗНУ, имеют возможность сделать это в сентябре 2019 года. Он продлится со 2 сентября до 6 сентября 2019 года. Экзамены будут проходить с 9 сентября по 11 сентября 2019 года. Зачисление состоится не позднее 14 сентября 2019 года. Для поступления на старшие курсы необходимо обратиться в отборочную комиссию на старшие курсы по адресу: учебный корпус № 4, ауд. 215. Справки по телефону: 228-75-36. Перечень документов размещен по ссылке: https://web.znu.edu.ua/pk/bakalavrat/12-perelik-dokumentiv-neobxidnix-dlya-vstupu-bakalavr-2-3-kurs/.
3. Дополнительный набор в магистратуру. Уже в сентябре начнется дополнительный прием заявлений и документов на обучение по образовательной степени магистра на основе полученного образовательного (образовательно-квалификационного) уровня на вакантные места лицензированного объема на дневную и заочную формы получения образования за средства физических (юридических) лиц в две сессии. Все абитуриенты, которые не успели подать документы для поступления в магистратуру в основные сроки приема (с 3 по 31 июля), могут подать заявления и документы в приемную комиссию магистратуры в сентябре. Так, для первой сессии прием заявлений и документов будет длиться с 2 сентября до 17 сентября, а для второй сессии – с 18 ноября по 26 ноября. Напомним, что все документы необходимо подавать в бумажном варианте (перечень документов можно найти по ссылке): https://web.znu.edu.ua/pk/specialistmagistr/3-perelik-dokumentiv-neobxidnix-dlya-vstupu-magistr/.
Отметим, что проведение дополнительных и вступительных испытаний состоится для первой дополнительной сессии 18-19 сентября, для второй дополнительной сессии 27-28 ноября. Обнародование рейтингового списка поступающих для первой дополнительной сессии состоится не позднее 20 сентября, а для второй дополнительной сессии – 29 ноября. При этом, зачисления поступающих для первой дополнительной сессии состоится не позднее 21 сентября, для второй дополнительной сессии – 30 ноября.
Регистрация поступающих в магистратуру для составления единого вступительного экзамена по иностранному языку на вторую дополнительную сессию продлится с 7 до 15 октября, а сам экзамен состоится 5 ноября. Пункты проведения ЕВЭ создадут в 9 городах – Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Славянске, Одессе, Херсоне, Харькове. Для регистрации поступающему нужно будет обратиться в приемную комиссию одного из вузов, куда он планирует вступить.
Необходимая информация о сроках приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение для получения образовательного степени магистра, а также другая актуальная информация представлена на сайте Запорожского национального университета по ссылке: https://web.znu.edu.ua/pk/specialistmagistr/.
При необходимости все желающие узнать детали о поступлении в магистратуру могут посетить отборочную комиссию, которая находится по адресу: ул. Жуковского, 66, учебный корпус №1, 2 этаж (аудитории № 38, 40, 41). Здесь они не только смогут подать документы и заявления на поступление, засвидетельствовать копии документов, но и получить необходимую консультационную помощь с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, а в субботу – с 9.00 до 14.00. Также можно получить консультацию по телефону 289-41-32.