На підприємстві не проведено атестацію робочих місць за умовами праці: хто несе відповідальність за це?

На підприємстві не проведено атестацію робочих місць за умовами праці: хто несе відповідальність за це?

Механізмом, що регулює відносини між роботодавцем і найманими працівниками у реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, а у разі неможливості забезпечення таких умов – на пільги і компенсації, є атестація робочих місць за умовами праці, яка проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442 (далі – Порядок).
Головною метою атестації робочих місць є отримання об’єктивної оцінки стану умов праці, виявлення факторів і причин виникнення несприятливих умов і на підставі цієї інформації – розроблення й реалізація організаційних, технічних і соціальних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни та безпеки праці на виробництві.
Відповідно до Порядку роботодавець зобов’язаний проводити атестацію робочих місць за умовами праці не рідше ніж один раз на 5 років.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці покладається на керівника підприємства, організації.
Не проведення атестації призведе до порушення прав працівників – фактично, виконуючи шкідливі або важкі роботи, наймана особа не одержить передбачених законодавством пільг та компенсацій і соціальних гарантій. Це дає підставу працівнику розривати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку (частина 3 статті 38 КЗпП), а також звернутися до суду (стаття 221 КЗпП України).
Стаття 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює адміністративну відповідальність керівників суб’єктів господарювання. Так, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Штрафні санкції накладаються рішенням суду за результатами розгляду матеріалів адміністративної справи у розмірі від 510 гривень до 1700 гривень. У випадку повторного притягнення за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення – штрафні санкції становитимуть від 1700 гривень до 5100 гривень.
У разі, якщо не проведення атестації мало своїм наслідком заподіяння шкоди здоров’ю працівнику, керівник підприємства може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за статтею 271 Кримінального кодексу України.

Начальник відділу експертизи
умов праці ГУ Держпраці
у Запорізькій області
Олена Діліон