Презентація Програми комплексного озеленення м. Запоріжжя  на 2019-2029 роки  «Зелене місто»

Презентація Програми комплексного озеленення м. Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто»

«Програма комплексного озеленення м. Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто» розроблена з урахуванням положень містобудівної документації «Проект внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя», а також Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року.
Необхідність розроблення даної Програми викликана відсутністю концепції збереження, реконструкції та збільшення зелених зон міста.
Під час розробки Програми використані матеріали та пропозиції департаментів, управлінь і комунальних підприємств Запорізької міської ради, органів виконавчої влади, наукових установ міста та громадських організацій.
Мета Програми – проведення комплексу заходів по збереженню, реконструкції та збільшенню зелених насаджень міста відповідно до державних будівельних і санітарних норм та створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини.
Напрямки Програми:
1. Зелені насадження – об’єкти благоустрою для покращення міського середовища.
2. Зелені насадження – живі організми, що потребують догляду.
На 2017 рік у Запоріжжі, відповідно до внесення змін до генерального плану м. Запоріжжя (коригування), налічується 22 парка із загальною площею близько 296,3 га, а також 75 скверів, із загальною площею близько 196,0 га. Загалом, площа всіх зелених насаджень складає 617 га (без о.Хортиця).
Місто Запоріжжя – один з найбільших промислових центрів країни. В атмосферу урбанізованої території надходять забруднюючі речовини.
В останні роки різко зросла кількість автомобільного транспорту, який є одним з джерел постійного надходження в атмосферу газоподібних, аерозольних і твердих частинок, а також створює стабільно високий рівень шуму.
Територія міста відноситься до регіонів з підвищеним природним потенціалом забруднення повітря та несприятливими умовами розсіювання викидів в атмосферу.
Тому, одним з основних завдань є збільшення деревно-чагарникових порід, що володіють здатністю екологічного доочищення полютантів, антибактеріальними властивостями, а також здатністю зменшення сили звукових хвиль, регулювання вітро-пилових та вітро-газових потоків, формування найбільш комфортних умов праці, побуту та відпочинку населення.
Озеленення є також найефективнішим засобом захисту ґрунту від ерозії та надмірного нагрівання сонячним промінням.
Важливим завданням є озеленення берегової лінії рослинами (дерева і кущі) з потужною розгалуженою кореневою системою і стійкими до затоплення – найбільш екологічним і естетичним способом берегоукріплення.
Стан навколишнього середовища в місті помітно впливає на стан зелених насаджень.
Самостійна чи спільна дія численних негативних факторів: забруднення повітряного середовища пилом і газами, дефіцит атмосферної і ґрунтової вологи, обмежений обсяг живлення рослин та винос без поповнення поживних речовин, недостатня аерація ґрунту внаслідок зниження його фізичних властивостей, погіршення умов діяльності ґрунтових мікроорганізмів, поширення збудників хвороб і ентомошкідників призводить до надзвичайно складних умов зростання зелених насаджень.
Під впливом зазначених факторів у деревних рослин порушуються фенологічні ритми росту і розвитку, знижується довговічність. Велика частина дерев відмирає задовго до настання природного віку старості. Крім того, міське середовище визначає особливості поширення і розвитку інфекційних хвороб дерев і чагарників, видовий склад патогенної мікрофлори і формування вогнищ в урбоекосистеми.
Для досягнення цілей виконання зеленими насадженнями своїх функцій найважливішими факторами є якість посадкового матеріалу та правильний, системний догляд за ними, особливо в перші три роки після садіння.
Серед заходів, що сприяють нормальному розвитку та росту рослин, особлива увага має приділятися також правильному, своєчасному догляду за кроною (обрізування крон дерев та чагарників) протягом усього життя.
Садіння та догляд за зеленими насадженнями (формування крони) повинні проводитися спеціалізованими підприємствами зеленого господарства (підприємствами, що мають спеціалізовані підрозділи з утримання зелених насаджень), які укомплектовані спеціальною технікою, механізмами, кваліфікованим персоналом.
Основні шляхи вирішення питань збереження та розвитку зелених зон міста:
– затвердження проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій парків і скверів по районах міста з метою збереження площ зелених насаджень;
– інвентаризація та паспортизація зелених насаджень, що надасть змогу отримання достовірних даних про якісні характеристики зелених насаджень на території міста;
– проведення поточного ремонту, оновлення якісного стану (видалення сухостійних і аварійних дерев) і збільшення видового складу зелених насаджень враховуючи стійкість до впливу газів, інтенсивність росту, посухостійкість, здатність поглинати шум, стримувати пил, вітер та інше при здійсненні реконструкції і ремонтів парків, скверів, алей тощо;
– розроблення сучасної системи поливу, що сприятиме кращому росту та розвитку зелених насаджень;
– впровадження системного застосування безпечних для людини засобів захисту рослин від збудників захворювань і шкідників зелених зон;
– реконструкція оранжерейно-тепличного комплексу парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад»;
– розвиток матеріально-технічної бази комунального ремонтно-будівельного підприємства «Зеленбуд» з оновленням технологічної автотракторної техніки, поливальних машин, засобів малої механізації, технічного переоснащення обладнання, що використовується для утримання та ремонту зелених насаджень;
– створення нових парків, скверів, бульварів, вуличних зелених насаджень по районах міста відповідно до змін до генерального плану міста Запоріжжя;
– збільшення озеленення територій дошкільних і шкільних навчальних закладів та закладів охорони здоров’я;
– озеленення прибережних ділянок для берегоукріплення та захисту від водної ерозії;
– активне впровадження квіткового оформлення міста;
– запровадження нових форм ландшафтного благоустрою (вертикальне озеленення, мобільні системи озеленення, екопарковки на газонах) у щільно забудованій центральній частині міста.
Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», проведена стратегічна екологічна оцінка проекту Програми комплексного озеленення міста Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто». Проект Програми та Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми був розглянутий Мінприроди України без зауважень.