Заява про екологічні наслідки діяльності

Заява про екологічні наслідки діяльності

Військова частина 3033 Національної гвардії України, зареєстрована за адресою 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Юності, будинок 28-А, заявляє про екологічні наслідки діяльності плануємого об’єкта: Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Новокузнецька (поруч з житловими будинками №45 і 47) м.Запоріжжя.
Даним проектом передбачається будівництво чотирнадцяти поверхового будинку, розрахованого на 336 проживаючих, з відкритою автостоянкою на 10 автомобілів.
Під час експлуатації чотирнадцятиповерхового будинку з відкритою автостоянкою на 10 автомобілів утворюється 2 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Експлуатація об’єкта будівництва не робить негативного впливу на клімат і мікроклімат, повітряну, геологічну, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, навколишнє соціальне і техногенне середовище.
Обсяг викидів забруднюючих речовин проектованого об’єкта становить 0,061614 т / рік.
Забруднюючі речовини від проектованого об’єкта: оксиди азоту (оксид і діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, аміак, бенз ( а) пірен, метан, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) (в перерахунку на сумарний органічний вуглець), вуглецю діоксид, азоту (1) оксид.
Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин на кордоні санітарного розриву від відкритої парковки автотранспорту не перевищують гігієнічні нормативи. Розрахунок проводився без урахування фонових концентрацій.
Відходи, які утворюються при будівельних роботах і експлуатації, тимчасово накопичуються в тарі в спеціально відведених місцях, після чого передаються спеціалізованим організаціям відповідно до укладених договорів.
Підприємство гарантує, при здійсненні господарської діяльності, виконувати і своєчасно впроваджувати всіх заходів, розроблені проектними матеріалами, і слідувати всім нормам і вимогам природоохоронного законодавства України.
Подача пропозицій протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про екологічні наслідки діяльності в Запорізьку облдержадміністрацію до відділу по роботі зі зверненнями громадян за адресою: м Запоріжжя, пр . Соборний, 164. Контактний телефон (061) 224-65-63.