День знань у ЗНУ відбудеться 30 серпня: привітання першокурсникам, церемонії відкриття сучасних аудиторій та корпусів, дрес-код свята – вишиванка (ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА)

День знань у ЗНУ відбудеться 30 серпня: привітання першокурсникам, церемонії відкриття сучасних аудиторій та корпусів, дрес-код свята – вишиванка (ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА)

Запорізький національний університет запрошує приєднатися до святкування Міжнародного дня знань усіх охочих – викладачів, співробітників, студентів та їхніх рідних, знайомих. Свято організовують для представників усіх факультетів ЗНУ, Інженерного інституту, підрозділів університету, його чотирьох коледжів – Економіко-правничого, Торгового, Металургійного та Гідроенергетичного.
Дрес-код свята – вишиванка!
Дата: 30 серпня
Місце проведення: площа між навчальними корпусами ЗНУ №№ 2 і 6.
Початок: 08.30 – концертна частина за участю талановитих DJ, MC, ходулістів. Уже традиційно другий рік поспіль гостей свята радуватиме тіниста Алея парасольок, змонтована із 220 різнокольорових жовтих, червоних, зелених, синіх парасольок.
09.30 – офіційна частина за участю ректора ЗНУ Миколи Фролова та почесних гостей свята.
10.30 – зустріч першокурсників з адміністрацією та студентською радою факультетів/Інженерного інституту/коледжів та численні екскурсії студмістечком.
11.00 – урочиста церемонія відкриття та символічне перерізання червоної стрічки оновленого після дворічного капітального ремонту навчального корпусу №6, під час якого велику увагу приділяли організації безбар’єрного простору, посиленню його інклюзивного складника, енергоощадним технологіям, модернізації освітнього процесу. Кожен охочий на власні очі зможе переконатися, наскільки сучасним і комфортним став корпус та його аудиторії! Захід відбудеться за участю ректора ЗНУ Миколи Фролова, голови студради Марії Пересипко, почесних гостей.
11.30 – відкриття після ремонту нових мультимедійних аудиторій №№ 229 і 230 в навчальному корпусі №2 в рамках масштабної освітньої стратегії ЗНУ «Проєкт-20», який включає в себе старт реалізації в університеті вже з 1 вересня 2019 року програми із початку роботи двадцяти сучасних мультимедійних аудиторій, в яких силами ЗВО, грантових програм відбулися капітальні ремонти зі встановленням зручних меблів, мультимедійних екранів, проєкторів, інтерактивних дошок тощо – з метою створення простору, в якому викладачам і студентам буде максимально ефективно працювати, навчатися й старанно опановувати свій фах. Зокрема, це аудиторії №№ 62 (корп. 1); 117, 407 (корп. 2); 309 (корп. 3); 125 (корп.4); 206 (корп. 5); 207, 302, 413 (корп. 6); 104, 222 (корп. 8). Захід відбудеться за участю ректора ЗНУ Миколи Фролова, голови студради Марії Пересипко, почесних гостей.
Також на першокурсників після 11 години чекатиме чимало зустрічей на своїх факультетах! Пропонуємо вам їх детальний РОЗКЛАД за покликанням: https://bit.ly/2ZzE59I
Проте, зверніть увагу, що в коледжах
також пройдуть і власні урочистості.
Скажімо, Економіко-правничий коледж чекатиме на учасників свого свята 30 серпня о 09:00 в актовій залі навчального корпусу №2, там відбудуться загальні збори всіх спеціальностей! Крім того, згодом кілька спеціальностей також презентують і окремо. Ось детальний розклад цих заходів:
«Туризм» – нав.корпус №2, ауд.117
«Менеджмент» – нав.корпус №2, ауд.103
«Облік і оподаткування» – нав.корпус №2, ауд.121
«Фізична культура і спорт» – нав.корпус №2, ауд.104
«Інженерія програмного забезпечення» – нав.корпус №2, ауд.226
«Соціальна робота/ соціальна педагогіка» – нав.корпус №2, ауд.224
«Фінанси, банківська справа та страхування» – нав.корпус №2, ауд.105
Розклад заходів в інших коледжах ЗНУ
Металургійний коледж
Дата: 2 вересня
Початок 08:30
Загальні збори всіх спеціальностей – актова зала
Гідроенергетичний коледж
Дата: 2 вересня
Початок 08:30
Загальні збори всіх спеціальностей – актова зала
Торговий коледж
Дата: 2 вересня
Початок 09:00
Загальні збори всіх спеціальностей – актова зала
Приєднуйтеся до події у фейсбуці за покликанням: https://www.facebook.com/events/364204204491457/
модернізації ЗНУ

Примітка:
Російськомовний варіант пресрелізу:

День знаний в ЗНУ состоится 30 августа: поздравление первокурсников, церемонии открытия современных аудиторий и корпусов, дресс-код праздника – вышиванка (ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА)

Запорожский национальный университет приглашает присоединиться к празднованию Международного дня знаний всех желающих – преподавателей, сотрудников, студентов и их родных, знакомых. Праздник организуют для представителей всех факультетов ЗНУ, Инженерного института, подразделений университета, его четырех колледжей – Экономико-правового, Торгового, Металлургического и Гидроэнергетического.

Дресс-код праздника – вышиванка!

Дата: 30 августа
Место проведения: площадь между учебными корпусами ЗНУ №№ 2 и 6.
Начало: 08.30 – концертная часть с участием талантливых DJ, MC, ходулистов. Уже традиционно второй год подряд гостей праздника будет радовать тенистая Аллея зонтиков, смонтирована из 220 разноцветных – желтых, красных, зеленых, синих зонтиков.
09.30 – официальная часть с участием ректора ЗНУ Николая Фролова и почетных гостей праздника.
10.30 – встреча первокурсников с администрацией и студенческим советом факультетов/Инженерного института/колледжей и многочисленные познавательные экскурсии по университету.
11.00 – торжественная церемония открытия и символическое перерезание красной ленты обновленного после двухлетнего капитального ремонта учебного корпуса №6, во время которого большое внимание уделяли организации безбарьерной пространства, усилению его инклюзивного составляющей, энергосберегающим технологиям, модернизации образовательного процесса. Каждый желающий воочию сможет убедиться, насколько современным и комфортным стал корпус и его аудитории! Мероприятие состоится при участии ректора ЗНУ Николая Фролова, главы студсовета Марии Пересыпко, почетных гостей.
11.30 – открытие после ремонта новых мультимедийных аудиторий №№ 229 и 230 в учебном корпусе №2 в рамках масштабной образовательной стратегии ЗНУ «Проект-20», который включает в себя старт реализации в университете уже с 1 сентября 2019г. программы по началу работы двадцати современных мультимедийных аудиторий, в которых силами ЗВО, грантовых программ состоялись капитальные ремонты с установлением удобной мебели, мультимедийных экранов, проектор, интерактивных досок и т.д.– с целью создания пространства, в котором преподавателям и студентам будет максимально эффективно работать, учиться и старательно овладевать свою профессию. В частности, это аудитории №№ 62 (корп. 1); 117, 407 (корп. 2); 309 (корп. 3); 125 (корп.4) 206 (корп. 5); 207, 302, 413 (корп. 6); 104, 222 (корп. 8). Мероприятие состоится при участии ректора ЗНУ Николая Фролова, главы студсовета Марии Пересыпко, почетных гостей.

Также первокурсников после 11:00 будет ждать немало встреч на своих факультетах! Предлагаем вам их подробное РАСПИСАНИЕ:
https://bit.ly/2ZzE59I
Однако, обратите внимание, что в колледжах также пройдут и собственные торжества.
Скажем, Экономико-правовой колледж будет ждать участников своего праздника 30 августа в 09.00 в актовом зале учебного корпуса №2, там состоится общее собрание всех специальностей! Кроме того, в дальнейшем несколько специальностей также представят и отдельно. Вот подробное расписание этих мероприятий:
«Туризм» – уч. корпус №2, ауд. 117
«Менеджмент» – уч. корпус №2, ауд. 103
«Учет и налогообложение» – уч. корпус №2, ауд. 121
«Физическая культура и спорт» – уч. корпус №2, ауд. 104
«Инженерия программного обеспечения» – уч. корпус №2, ауд. 226
«Социальная работа / социальная педагогика» – уч. корпус №2, ауд. 224
«Финансы, банковское дело и страхование» – уч. корпус №2, ауд. 105
Расписание мероприятий в других колледжах ЗНУ
Металлургический колледж
Дата: 2 сентября
начало 8:30
Общее собрание всех специальностей – актовый зал
Гидроэнергетический колледж
Дата: 2 сентября
начало 8:30
Общее собрание всех специальностей – актовый зал
Торговый колледж
Дата: 2 сентября
начало 9:00
Общее собрание всех специальностей – актовый зал
Присоединяйтесь к событию в фейсбуке по ссылке: https://www.facebook.com/events/364204204491457/