ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ «Євродорінжпроект» на замовлення ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» (поштова адреса: 03118, Україна, м. Київ, вул. Хотівська, буд. 4 (літера А) на даний момент розробляє проектно-кошторисну документацію по об’єктах: «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв’язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м.Таганрог) на ділянці             км 434+830 в Запорізькій області» та «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв’язки в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м.Таганрог) на ділянці            км 575+690 в Запорізькій області».

Капітальний ремонт (влаштування) транспортних розв’язок в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м.Таганрог) на ділянках км 434+830 та км 575+690 в Запорізькій області не призведе до забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та не створить специфічних запахів, не змінить гідрологічний режим підземних вод, не створить радіаційної небезпеки.

В зоні впливу транспортних розв’язок відсутні об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти історико-культурних заповідників, пам’ятки історії та культури та зони регулювання забудови.

Проектом передбачено комплекс природоохоронних заходів по забезпеченню нормативного стану навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в районі розміщення об’єкту:

 • конструктивно-технологічні рішення сприяють зменшенню кількості пилу при експлуатації автодороги;
 • скорочення викидів у атмосферне повітря (належний контроль за дотриманням технології робіт, вирівнювання горизонтального профілю для забезпечення рівномірного руху);
 • конструкція дорожнього одягу прийнята без застосування токсичних матеріалів не лише в покритті, але й у нижніх шарах основи;
 • запобігання від дії зсувів і ерозії води (укріпленням систем водовідводу для поверхневих вод з метою виключення змивів та протікання ґрунтових вод, облаштування дренажної системи і інших заходів проти зсуву на безпечних ділянках з високим рівнем ґрунтових вод);
 • охорона ґрунту (зняття і складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використанням його при укріпленні укосів);
 • зменшення впливу на флору і фауну (заборона вирубування дерев поза межами смуги, відведеної під будівництво дороги і дорожніх споруд, недопущення засипання кореневих шийок і стовбурів дерев, що ростуть поблизу будівництва, забезпечення міграції тварин у місцях розташування проїздів, мостів, естакад, водопропускних труб тощо);
 • недопущення негативних змін гідрологічного середовища (запобігання надходження забруднюючих речовин до водного середовища через забруднення ґрунту, мінімальна кількість розміщення опор при будівництві мостових переходів у руслі водотоків тощо).
 • влаштування нових та заміна існуючих водопропускних споруд в понижених місцях з поперечним ухилом території;
 • ремонт та заміна системи поверхневого водовідводу (лотки, бистрини, кювети тощо) з метою попередження розмивів та інфільтрації (проникнення) ґрунтової води;
 • підбір отвору водопропускної споруди, що забезпечуватиме безнапірний режим роботи споруди;
 • захист від водної та вітрової ерозії земляного полотна шляхом закріплення укосів, бокових канав, розподільної смуги засівом трав та кущів з підсипкою родючого шару ґрунту товщиною 15 см;
 • облаштування на зсувонебезпечних ділянках (на схилах в місцях близького розташування підземних вод) перехоплюючого дренажу.

Влаштування транспортних розв’язок сприятиме зменшенню аварійності, загальному зменшенню обсягів викидів транспорту за рахунок збільшення швидкості і кращої організації дорожнього руху.

Передбачено вибіркове періодичне проведення моніторингових спостережень за підтриманням нормативного стану довкілля (дотримання гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне та техногенне середовище) на території зони впливу автодороги.

Програма екологічного моніторингу передбачає спостереження за якістю повітря, води, ґрунтів, за шумом, за ефективністю роботи споруд по очищенню зливових стоків, як при ремонтних роботах, так і при експлуатації магістралі, а також спостереження за здоров’ям населення.

Згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря» оцінкою впливів на навколишнє середовище були перевірені гігієнічні нормативи якості атмосферного повітря в приземному шарі, які відображають гранично допустимий максимальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.

Зроблено висновок, що нормативи впливу на атмосферне повітря не перевищують дозволених рівнів.

Від двигунів внутрішнього згорання автомобілів, що рухаються по автомобільній дорозі в атмосферу викидається 8 забруднюючих речовини у загальній кількості 10,5911 г/с (107,769 т/рік) та парникові гази (метан, вуглекислий газ) в кількості 107,304 г/с (1235,134 т/рік).

Взагалі від ДВЗ автомобілів, що рухаються по розв’язці в атмосферне повітря буде орієнтовно викинуто забруднюючих речовин у кількості 1342,903 т.

Забруднення атмосфери викидами забруднюючих речовин не перевищує ГДК.

Таким чином, вплив викидів забруднюючих речовин при експлуатації об’єкту знаходиться в межах допустимих значень, з урахуванням фонових концентрацій не перевищує ГДК.

Проектні рішення виключають можливість забруднення поверхневих і ґрунтових вод виробничими, побутовими та дощовими стоками.

Реалізація проектних рішень не зможе спричинити негативний вплив на стан здоров’я місцевого населення і на різні складові довкілля – водойми і ґрунт, флору і фауну.

Проектом визначені рівні впливу об’єкту на довкілля:

–  на геологічне середовище – впливає в межах дозволених рівнів;

–  на атмосферне повітря – впливає в межах дозволених рівнів;

–  на водне середовище – впливає в межах дозволених рівнів;

–  на верхній родючий шар ґрунту – впливає в межах дозволених рівнів;

–  на соціальне середовище – не впливає;

–  на техногенне середовище – не впливає;

–  на рослинний та тваринний світ – впливає в межах дозволених рівнів.

Вищенаведений аналіз показує, що проекти капітального ремонту (влаштування) транспортних розв’язок в одному рівні кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м.Таганрог) на ділянках км 434+830 та км 575+690 в Запорізькій області не спричинять погіршення екологічного стану навколишнього середовища.

Замовник зобов’язується виконати всі проектні рішення по охороні навколишнього середовища, гарантує екологічну безпеку при будівництві та експлуатації об’єкта, керуючись Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» і іншими нормативними законодавчими актами.

Ознайомитися з проектними матеріалами та надати пропозиції можливо впродовж жовтня 2019 року за адресою 02660, м. Київ, В. Шимановського, 2/1, оф.527, тел.: +38(095) 282 99 69, e-mail: edip.k@ukr.net           (ГІП – Потапова Т.В.).