Увага! Зміни в законодавстві щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних

Увага! Зміни в законодавстві щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України внесено зміно до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 269, виклавши його в новій редакції.

Порядок відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2019 року за № 1154/34125. Вступив в силу з моменту публікації в Офіційному віснику України 26.11.2019 року № 91, ст. 3017.

Цей Порядок визначає механізм проведення відбору Центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими центрами зайнятості закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуги з проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.

За результатами відбору формується перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання для реалізації можливості вибору зареєстрованими безробітними закладу освіти для професійного навчання та (або) проживання у період навчання.

Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції про участь у відборі разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання: інформацію про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань); інформацію про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності); кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань); інформацію в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики.

2) щодо організації проживання в період навчання:  інформацію в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання; інформацію в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством; кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу.

Окрім того, заклад освіти надає в довільній формі інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Між центром зайнятості та закладом освіти, який пройшов відбір та включений до Переліку закладів освіти, укладається Договір про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання.

Треба зазначити, що роботодавці, які замовляють та здійснюють професійне навчання безробітних на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування з подальшим працевлаштуванням безробітних у роботодавця, відбору не проходять.

 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47