Програма, що полегшить життя бухгалтерам

Програма, що полегшить життя бухгалтерам

Серед популярних бухгалтерських програм особливе місце посідає BAS Бухгалтерія 2.1. З її допомогою зручно вести бухгалтерський облік та готувати звітність. Працює програма за допомогою технологічної платформи BAF і має одразу кілька версій. Одна інформаційна база дозволяє займатися господарським обліком більш, ніж однієї організації та фізичної особи-підприємця. В такому випадку є можливість користуватися загальними довідниками контрагентів, разом зі співробітниками і номенклатурою при окремому формуванні звітності.

Система оподаткування 

Існує також демо версія BAS Бухгалтерія, яку може замовити і випробувати кожен бажаючий. Що ж стосується систем оподаткування, то програма підтримує наступні з них:

1.Податки, пов’язані з прибутком і доданою вартістю.
2. Лише податок, що стосується прибутку, без доданої вартості
3. Два податки: єдиний та пов’язаний із доданою вартістю
4. Лише єдиний податок, без доданої вартості.
5. Податок єдиного типу, пов’язаний із суб’єктами діяльності підприємців.
За допомогою програми, ведуть бухгалтерський облік на підприємствах малого типу і поєднуючи їх із іншими програмами, що дозволяють працювати з тими підприємствами, які мають будь-який розмір 

Ефективна допомога бухгалтеру.

За допомогою програми можна здійснювати такі завдання:
1. Обліковувати банківські і касові операції, розрахунки із контрагентами.
2. Обліковувати торгові операції.
3. Обліковувати товарно-матеріальні цінності.
4. Займатися складським обліком.
5. Обліковувати основне та допоміжне виробництво.
6. Обліковувати основні засоби, нематеріальні і малоцінні активи.
7. Обліковувати заробітну плату та кадри.
8. Робити звіти.

Здійснення обліку операцій, пов’язаних із банками і касами.

Функціонал програми дозволяє формувати операції, пов’язані із касами та банками: розраховуватися із контрагентами, використовуючи як готівкову, так і безготівкову форми, отримувати, видавати гроші у банку, видавати і повертати гроші під звіт, обмінювати іноземну валюту, сплачувати податки.
За допомогою касових ордерів здійснюють операції, використовуючи готівкові кошти.
У касовій книзі можна подивитися, як рухається готівка.
Щоб впорядкувати банківські платіжні документи, слід обробити банківську виписку
Крім того, у програми є схеми, що дозволяють ефективно працювати у таких торгівлях, як оптова та роздрібна.

Віктор Сивий