Податкова підтримка бізнесу в період карантину

Податкова підтримка бізнесу в період карантину

Законом України від 04.12.2020 №1072-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2”   передбачені наступні зміни:

 • надання одноразової компенсації юридичним особам за витратами, понесеними на сплату єдиного внеску. Така компенсація надається юридичним особам:

– у яких станом на 31.10.2020 р. основний вид економічної діяльності відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відносився до переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ від 09.12.2020 №1236);

– господарська діяльність таких  юридичних осіб на дату набрання чинності Законом України від 04.12.2020 №1071-ІХ (10.12.2020р.) за даними зазначеного Єдиного державного реєстру не припинена.

 Для отримання компенсації юридична особа до 21.12.2020 року подає до територіального органу ДПС за місцем обліку як платника єдиного внеску заяву за формою згідно з додатком до Порядку №1234. Реєстри набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання за сплату єдиного внеску формуються територіальними органами ДПС.

  Заява подається засобами електронного зв’язку в електронній формі з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису через приватну частину Електронного кабінету за ідентифікатором форми  J13921.

Інформація про прийняття до розгляду заяви зазначається у першій квитанції, також у першій квитанції повідомляється про її неприйняття із зазначенням причин та пропонується подати нову заяву.

Заява розглядається територіальним органом ДПС протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

Про результати розгляду заяви суб’єкту господарювання надсилається квитанція про внесення даних заяви до реєстру (друга квитанція), яка формується в автоматичному режимі та є підтвердженням внесення даних заяви до Реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання за сплату єдиного внеску.

 •   звільнення платників єдиного податку першої групи:
 • від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.
 • від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за грудень 2020 року, січень – травень (включно) 2021 року за себе. При цьому, ці місяці несплати єдиного внеску, включаються до страхового стажу єдинника 1-ї групи.
 • списання податкового боргу усім платникам податків (у тому числі штрафних санкцій та пені) (без подання заяви на списання) у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн та його не погашено станом на 01.11.2020 року;
 •   списання пені та штрафних санкцій у разі погашення платниками податків податкового боргу, що виник станом на 1 листопада 2020, протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом №1072 (10 грудня 2020 р) та за умови сплати поточних податкових зобов’язань (крім визначених Законом №1072 випадків);
 •  відстрочення до 29.12.2021 року погашення податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій, пені та процентів за користування відстроченням), платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 грн.;
 •  списання пені та штрафних санкцій у разі погашення платниками податків податкового боргу, що виник станом на 01.11.2020, протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом №1072 та за умови сплати поточних податкових зобов’язань (крім визначених Законом №1072 випадків);
 •  списання за заявою платника несплачених станом на 01.12.2020 року сум недоїмки з єдиного внеску за період з 01.01.2017 до 01.12.2020, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, нараховані:
 • фізичним особам – підприємцям (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування);
 • особам, які провадять незалежну професійну діяльність;
 • членам фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.
 • збільшено мінімальний поріг суми податкового боргу, до якого не застосовуються заходи стягнення, так податкова вимога не надсилається, а заходи, спрямовані на погашення податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 180 мінімумів доходів громадян (3060 грн) (до змін 1020 грн);
 • майно боржників не буде передаватись у податкову заставу, якщо загальна сума податкового боргу не перевищуватиме 3060 грн.
 • встановлено, що не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, податком на прибуток підприємств, єдиним податком доходи (одноразова матеріальна допомога, компенсації), отримані відповідно до ст. 2 – 4 Закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”).
 • Законом України № 1017-ІХ від 01.12.2020 передбачено відтермінування застосування РРО/програмних РРО єдинниками. Так з 1 січня 2021 року РРО/програмні РРО повинні застосовувати підприємці-платники єдиного податку другої – четвертої груп ризикових видів діяльності, а саме реалізують:
 • технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту,
 • ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 • лікарські засоби та вироби медичного призначення;
 • надають платні послуги у сфері охорони здоров’я;
 • при перевищенні в календарному році обсягу доходу понад 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року .

З 1 січня 2022 року РРО та/або програмні РРО повинні застосовувати всі фізичні особи-підприємці- платники єдиного податку (крім ФОП-платників єдиного податку першої групи).