Учнівська олімпіада з математики у ЗНУ об’єднала три етапи. Визначено переможців.

Учнівська олімпіада з математики у ЗНУ об'єднала три етапи. Визначено переможців.

Тридцять першого січня у Запорізькому національному університеті провели Обласну олімпіаду вишу з математики серед учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя й Запорізької області.

Відзначимо, що такі заходи для школярів проводяться з метою підтримки високої якості математичної і природничої освіти, мотивації до наук і забезпечення неперервності олімпіадного руху в Україні. Основними завданнями олімпіади є: стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді; виявлення обдарованих учнів, їхній розвиток, надання їм допомоги у виборі  професії, залучення їх до здобуття освіти у закладі вищої освіти; реалізація творчих здібностей талановитих учнів; формування творчого покоління молодих науковців і практиків для різних  галузей суспільного життя.

Загалом, за даними організаторів, участь в олімпіаді взяли 135 учнів. Так, розповідаючи про перебіг заходу, начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Галина Микитів наголосила, що учасники олімпіади попередньо повинні були пройти реєстрацію на сайті вишу із 12 по 23 січня 2021 року (включно). Серед зареєстрованих учасників були представники закладів середньої освіти м. Запоріжжя та Запорізької області. При цьому, найбільша кількість учасників із Мелітопольського, Бердянського, Василівського району.

Олімпіада проходила з дотриманням усіх карантинних обмежень і правил адаптивного карантину (термометрія, соціальна дистанція, масковий режим, санітарна обробка всіх приміщень). Звертаємо увагу школярів, що олімпіада з фізики (за програмою 11 класу для всіх охочих) відбудеться 13 лютого 2021 року.

За словами завідувача кафедри загальної математики ЗНУ, к.ф.-м.н., заступника голови журі Ігоря Зіновєєва, в цьому році у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, згідно з наказами МОН України, було неможливим проведення другий і третій тур всеукраїнських учнівських олімпіад із математики та інших предметів. Своєю чергою, представники математичного факультету й керівництво університету виступили з ініціативою проведення цієї олімпіади з повним методичним забезпеченням завдань. Так, до складу журі олімпіади залучили провідних викладачів кафедри загальної математики та кафедри фундаментальної математики ЗНУ, фахівців у галузі олімпіадної математики, студентів-волонтерів, які мають досвід змагань на математичних олімпіадах, турнірах не нижче всеукраїнського етапу (це – 4 етап, міжнародний етап, відбір на міжнародні олімпіади з математики). Вони взяли участь у підготовці та перевірці завдань. Зокрема, завдання для олімпіади розробили представники журі ЗНУ та журі Київської міської олімпіади з математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вони передбачали 3 рівня складності. Так, олімпіада передбачала 2 завдання підвищеного рівня складності шкільного курсу та 3 завдання олімпіадного рівня.

Аналізуючи особливості проведення олімпіади, її організатори відзначають, що учні відповідально поставилися до підготовки: відчутно було їхнє позитивне налаштування, адже олімпіадні змагання – це можливість продемонструвати свої аналітичні здібності та фахові знання.

Нагадаємо, що результати олімпіади будуть оголошені впродовж 10 днів і розміщені на офіційному сайті Запорізького національного університету. Переможцям надішлють повідомлення електронною поштою за вказаними ними адресами упродовж 10 днів із дня проведення олімпіади. Крім того, електронний сертифікат учасника олімпіади буде також надіслано кожному учаснику на вказану при реєстрації електронну пошту.

Вручення дипломів переможців планується на дні відкритих дверей Запорізького національного університету та математичного факультету ЗНУ.

Більше деталей – у ролику за покликанням: https://https://www.youtube.com/watch?v=Sh378ygMayc

В ЗНУ для школьников провели Областную предметную олимпиаду вуза по математике

В Запорожском национальном университете провели Областную олимпиаду вуза по математике среди учеников 7-11 классов заведений общего среднего образования г. Запорожья и Запорожской области. Отметим, что такие мероприятия для школьников проводятся с целью поддержки высокого качества математического и естественного образования, мотивации к наукам и обеспечению непрерывности олимпиадного движения в Украине.

Основными заданиями олимпиады являются: стимулирование творческого самосовершенствования ученической молодежи; определение одаренных учеников, их развитие, предоставление им помощи в выборе профессии, привлечение их к получению образования в заведении высшего образования; реализация творческих способностей талантливых учеников; формирование творческого поколения молодых ученых и практиков для разных отраслей общественной жизни.

В целом, по данным организаторов, в олимпиаде участвовали 135 учеников. Так, рассказывая о ходе мероприятия начальник отдела доуниверситетской подготовки, профориентации и трудоустройства Галина Мыкытив отметила, что участники олимпиады предварительно должны были пройти регистрацию на сайте вуза с 12 по 23 января 2021 года (включительно). Среди зарегистрированных участников были представители заведений среднего образования г. Запорожья и Запорожской области. При этом, наибольшее количество участников из Мелитопольского, Бердянского, Васильевского района.

Олимпиада проходила с соблюдением всех карантинных ограничений и правил адаптивного карантина (термометрия, социальная дистанция, масочный режим, санитарная обработка всех помещений). Обращаем внимание школьников, что олимпиада по физике (по программе 11 класса для всех желающих) состоится 13 февраля 2021 года.

По словам заведующего кафедрой общей математики ЗНУ, к.ф.-м.н., заместителя председателя жюри Игоря Зиновеева, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией, согласно приказам МОН Украины, было невозможным проведение второго и третьего тура всеукраинских ученических олимпиад по математике и другим предметам. В свою очередь, представители математического факультета и руководство университета выступили с инициативой проведения этой олимпиады с полным методическим обеспечением заданий. Так, в состав жюри олимпиады привлекли ведущих преподавателей кафедры общей математики и кафедры фундаментальной математики ЗНУ, специалистов в отрасли олимпиадной математики, студентов-волонтеров, которые имеют опыт соревнований в математических олимпиадах, турнирах не ниже всеукраинского этапа (это – 4 этап, международный этап, отбор на международные олимпиады по математике). Они участвовали в подготовке и проверке заданий. В частности, задание для олимпиады разработали представители жюри ЗНУ и жюри Киевской городской олимпиады по математике Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, они предусматривали 3 уровня сложности. Олимпиада предусматривала 2 задания повышенного уровня сложности школьного курса и 3 задания олимпиадного уровня.

Среди участников олимпиады были ученики средней школы и ученики старшей школы. Они поделились своими ожиданиями от олимпиады. Ученик 10 класса Днепрорудненской специализированной школы I – III степеней «Светоч» Александр Ряхин отметил: «Олимпиада – это познавательное мероприятие, которое помогает продемонстрировать свои возможности. Поэтому я решил попробовать свои силы и проверить знание по математике. Я учусь в специализированном классе с математическим профилем, поэтому тщательным образом готовился, повторял теорию, решал разные типы задач и рассчитываю получить призовое место. В прошлом году у меня уже был опыт участия в областной олимпиаде. Кроме того, я получал призовые места на районных олимпиадах по математике».

Ученица 7 класса Днепрорудненской специализированной школы I – III степеней «Светоч» Доминика Овчаренко рассказывает: «Я решила попробовать участвовать в этой олимпиаде, хотя и учусь в специализированном классе, где углубленно изучают английский и украинский языки. К олимпиаде готовилась самостоятельно и тщательным образом, ведь знаю, что подготовка у многих учеников из физико-математических классов городских школ на высоком уровне. Надеюсь получить или призовое место, или хотя бы войти в пятерку лучших. В прошлом году я тоже участвовала в районных олимпиадах, где занимала, пока что, только второе место».

Ученик 10 класса 28 гимназии г. Запорожья Сергей Самченко делится своими планами: «Главной мотивацией принять участие в олимпиаде для меня является собственное саморазвитие и возможность стать призером. У меня уже есть опыт участия во всеукраинской олимпиаде, но тогда мне не хватило лишь 1 балла, чтобы стать победителем. Я учусь в классе с математическим профилем и являюсь призером (3 место) всеукраинской олимпиады по информатике. Кроме того, я участвовал в Европейской юниорской олимпиаде  по информатике “EJOI”. Надеюсь, что на этой олимпиаде смогу продемонстрировать высокий уровень знаний».

Анализируя особенности проведения олимпиады, ее организаторы отмечают, что ученики ответственно отнеслись к подготовке: ощутимым был их позитивный настрой, ведь олимпиадные соревнования – это возможность продемонстрировать свои аналитические способности и профессиональные знания.

Напомним, что результаты олимпиады будут объявлены на протяжении 10 дней и размещены на официальном сайте Запорожского национального университета. Победителям разошлют сообщение электронной почтой по указанным ими адресам на протяжении 10 дней со дня проведения олимпиады. Кроме того, электронный сертификат участника олимпиады будет также послан каждому участнику на указанную при регистрации электронную почту.

Вручение дипломов победителей планируется на дне открытых дверей Запорожского национального университета и математического факультета ЗНУ.