Запоріжці незламні

11:12 22.03.2024

Запорізька журналістська спільнота і профспілки анонсують патріотичний творчий конкурс «Запоріжжя індустріальне в боротьбі за перемогу України».

МЕМОРАНДУМ про співпрацю між Запорізькою обласною радою профспілок та Запорізькою обласною організацією Національної спілки журналістів України в проведенні патріотичного творчого Проекту-конкурсу «Запоріжжя індустріальне в боротьбі за перемогу України». м. Запоріжжя 1 березня 2024 року ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК з однієї Сторони (далі – Обласна рада профспілок) та ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НСЖУ (далі – ЗОО НСЖУ) з іншої Сторони, з метою достойного висвітлення для громадськості області участі профспілок промислових підприємств, підприємницьких структур та установ у війні з російськими загарбниками та внесок їх в загальну перемогу України уклали цей Меморандум про співробітництво на засадах об’єднання можливостей Сторін в проведенні патріотичного Творчого Проекту-конкурсу «Запоріжжя індустріальне в боротьбі за перемогу України». 1. Предметом цього Меморандуму є співробітництво Сторін в підготовці та публікації циклу журналістських матеріалів по темі творчого Проекту-конкурсу, в підсумку якого буде створений своєрідний літопис, історія спільної з ЗСУ боротьби індустріального Запоріжжя за перемогу України, показано роль профспілок в цій важливій роботі. 2. Для кожного суб’єкта (учасника Проекту) буде розроблений і узгоджений з ним персональний план публікацій та їх обсяг - про економічний, соціальний і волонтерський внесок очолюваного представленого ним колективу та про воїнів – колишніх працівників Тема розкриватиметься через людей, кандидатури яких профспілки спільно з керівниками підприємств, підприємницьких структур та установ запропонують для інтерв’ю та нарисів. 3. Сторони зобов’язуються будувати відносини на засадах рівності та партнерства, створення режиму максимального сприяння. 4. Сторони зобов’язуються обмінюватися наявною інформацією, проводити спільні консультації та переговори. 5. У рамках співробітництва Сторони беруть на себе такі зобов’язання: ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК: 5.1. Надає фінансове забезпечення проведення творчого Проекту-конкурсу на засадах та у строки, визначені в Додатковій Угоді про співпрацю по реалізації мети означеного Меморандуму. 5.2. Надає ЗОО НСЖУ необхідний та обумовлений Сторонами обсяг інформації у письмовій формі та електронному вигляді, необхідної для реалізації цього Меморандуму, у порядку та терміни, обумовлені Додатковою Угодою Сторін про співпрацю. 5.3. Забезпечує можливість зустрічей та роботи з особами, визначеними для підготовки журналістських матеріалів. 5.4. Визначає координатора виконання цього Меморандуму від Обласної ради профспілок, який братиме участь в узгодженні підготовлених журналістських матеріалів та реалізації домовленостей за Меморандумом для постійної взаємодії з ЗОО НСЖУ. 5.5. Делегує для участі в роботі журі своїх представників. Бере участь у визначенні переможців та підбитті підсумків творчого Проекту-конкурсу на спільній прес-конференції. ЗОО НСЖУ: 5.6. Визначає координатора від ЗОО НСЖУ для постійної взаємодії з Обласною радою профспілок та визначеним з її сторони координатором Проекту. 5.7. Формує групу журналістів - учасників Проекту та здійснює організацію їх роботи. 5.8. Забезпечує жанрову різноманітність журналістських матеріалів, вчасну їх підготовку, узгодження та публікацію в запорізьких медіа матеріалів по темі Творчого Проекту-конкурсу. 5.9. Визначає строки оприлюднення журналістських матеріалів, підготовлених для Проекту. 5.9. Затверджує склад журі Творчого Проекту. 5.10. Організовує підсумкове засідання та спільну з Обласною радою профспілок прес-конференцію по підбиттю підсумків Творчого Проекту-конкурсу. 6. Сторони мають право: ОбЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК: 6.1. Пропонувати теми та формат матеріалів, передбачених у ст. 5.2 зазначеного Меморандуму. 6.2. Визначати спеціалістів, які братимуть участь у спільних із ЗОО НСЖУ заходах. 6.3. Вносити корективи в підготовлені журналістські матеріали, що передбачені в рамках ст. 5.4 цього Меморандуму. ЗОО НСЖУ: 6.4. В разі необхідності вносити зміни в склад групи журналістів-учасників Проекту, відповідно до ст. 5.7 цього Меморандуму. 6.5. Планувати виробництво інформаційного продукту, пропонувати теми та формат подачі матеріалів, передбачені в рамках ст. 5.8. цього Меморандуму. 6.6. Корегувати, в разі необхідності, строки оприлюднення журналістських матеріалів Проекту, відповідно до ст. 5.9. Цього Меморандуму. 7. Меморандум набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє протягом 3,5 місяців. 8. Сторони зобов’язуються підтримувати контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення реалізації цього Меморандуму, усіляко сприяти розвиткові інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей. 9. Меморандум укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: один примірник – для Обласної ради профспілок, другий – для ЗОО НСЖУ. Голова Запорізької обласної ради профспілок Белескова Т. Ф. Голова Запорізької обласної організації НСЖУ Кузьменко Н. І.